Bedankt om voor JINT dossiers te assessen.

Hieronder vind je enkele documenten om je daarbij op weg te zetten en verder te helpen. We maken hierbij een onderscheid tussen aanvraagdossiers en eindverslagen. Elk jaar kunnen de aandachtspunten iets verschillen van het jaar ervoor. Het is dus zowel voor de geoefende als beginnende assessor interessant om volgende documenten te bekijken.

Aanvraagdossiers

Hier vind je algemene tips & tricks en per actie, een werkdocument dat de scoring meer in detail bekijkt:

Hieronder vind je een pdf van hoe de individuele assessments eruit zien:

De officiële Guide for experts van de Europese Commissie vind je hieronder:

Het evaluatiekader beschrijft toetsstenen waarmee JINT wil dat je rekening houdt bij de beoordeling van een project:

De webinars van de assessorenvormingen kan je hieronder herbekijken:

De volgende publicatie helpt je om het inclusieniveau van een aanvraag correct(er) in te schatten: Let ID blossom!

Handig om weten, zijn de verschillende materialen die JINT (mee) heeft ontwikkeld om indieners te ondersteunen bij hun project en/of thema. Een overzicht vind je op de JINT-website. Voor goedgekeurde solidariteitsprojecten is er ook dit boekje voor goedgekeurde solidariteitsprojecten dat de jongeren op weg zet en gidst door de verschillende fasen. Ze kunnen het niet vrij bestellen zoals de andere materialen, maar als hun solidariteitsproject is goedgekeurd, bieden we het hen aan. Daarnaast heeft SALTO ESC een poster ontwikkeld die het concept “Solidarity” verkent.

Welke projecten zijn er vorige jaren ook effectief gefinancierd? Dat kan je hier en hier ontdekken voor 2023, hier en hier voor 2022 en hier en hier voor 2021.

Eindverslagen

Hieronder vind je een handleiding en een werkdocument voor het beoordelen van eindverslagen.

Projecten aangevraagd in de periode 2014-2020:

Projecten aangevraagd in de periode 2021-2027: