Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Europeansolidaritycorps.be is eigendom van JINT vzw, u mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. JINT vzw kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Doel van de website

Europeansolidaritycorps.be ontsluit informatie over nationale en internationale jongerenmobiliteit, subsidieprogramma’s, gekoppeld aan praktijkvoorbeelden, publicaties en activiteiten met betrekking op dit onderwerp en meer in het bijzonder over het subsidieluik European Solidarity Corps.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items op de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren aan JINT vzw of derden toe. JINT vzw gaat er steeds van uit dat alle afgebeelde en geportretteerde personen hun toestemming hebben gegeven voor de publicatie van hun beeld op het internet en op www.europeansolidaritycorps.be. Indien er over deze toestemming discussie ontstaat, ligt de volledige aansprakelijkheid bij de auteur en kan JINT vzw in geen geval aansprakelijk worden gesteld of geacht worden een schadevergoeding te betalen.

Wilt u de teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JINT vzw, of de eigenaar (derden) verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om de teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mee te delen aan medewerkers van uw organisatie. Screen scraping, het gebruik van software om gegevens te extraheren uit deze website voor weergave op een andere website is verboden., tenzij deze informatie via een RSS-kanaal wordt aangeboden.

Als JINT vzw u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de publicatie op de website. In elk geval vrijwaart u JINT vzw tegen aanspraken van derden.

Aanbrengen van een hyperlink naar de website van europeansolidaritycorps.be

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar www.europeansolidaritycorps.be.

Plaatsen van banners en linken op de europeansolidaritycorps.be-website

JINT vzw plaatst in principe geen banners op haar websites, tenzij JINT vzw een aandeel heeft in de activiteiten of het project, of partner is. Organisaties gerelateerd aan de informatie van europeansolidaritycorps.be zullen met een korte beschrijving en link opgenomen worden, nadat de betrokken organisatie hiervan op de hoogte is gesteld. Deze gegevens kunnen altijd worden aangepast of geschrapt, op vraag van een medewerker van de betreffende organisatie.

Links naar websites, beheerd door derden

De European Solidarity Corps-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. JINT vzw controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Aansprakelijkheid van JINT vzw

De informatie op de European Solidarity Corps-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse en bijdragen van derden. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, kan JINT vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het aanbod van organisaties wordt geregeld afgetoetst bij de organisaties. JINT vzw is niet verantwoordelijk voor fouten in de info over hun aanbod.

JINT vzw doet geen kwaliteitscontrole van organisaties en websites, JINT vzw heeft enkel een doorverwijsfunctie. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Vertrouwelijke gegevens

Meer informatie over hoe JINT vzw met uw gegevens omgaat, vindt u op de JINT-website.

 


JINT vzw ∣ Grétrystraat 26 ∣ 1000 Brussel ∣ 02 209 07 20 ∣ www.jint.be
0441.254.285 ∣ RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel