Hier vind je een lijst van de vragen die organisaties ons het vaakst stellen. Vind je geen antwoord op je vraag, neem gerust contact met ons op.

Door omstandigheden wordt een project met een vrijwilliger vroeger stopgezet, dat kan gebeuren. Je hoeft JINT hier niet van op de hoogte te stellen. Zorg ervoor dat de juiste data staan ingevuld in de Beneficiary Module. Je ziet dan ook hoeveel budget er nog over is binnen je budgetaanvraag (ESC51).

Probeer een manier te zoeken om het uitgespaarde budget toch nog te besteden, zo gaat het niet verloren. Je kan bijvoorbeeld een nieuwe vrijwilliger ontvangen. Was het project van de oorspronkelijke vrijwilliger bijvoorbeeld gepland om 12 maanden te duren en vertrok die na 6 maanden? Dan kan je perfect bijvoorbeeld een nieuwe vrijwilliger ontvangen om de resterende 6 maanden op te vullen. Of je ontvangt een nieuwe vrijwilliger voor meteen opnieuw 12 maanden. Er zijn heel veel mogelijkheden, zolang die maar passen binnen het resterende budget en de looptijd van het project.

Bekijk je graag samen met ons wat de mogelijkheden zijn om het budget toch nog te gebruiken? Neem dan contact op met je stafmedewerker.

Categorie: Organisaties

Zo’n code bestaat uit verschillende delen, bv. 2022-1-BE05-ESC30-0005987:

 • 2022: het jaar waarin het project werd ingediend. De programmagids, financiële regels en eindverslagen van 2022 zijn van toepassing, ook al start de activiteit pas in 2023;
 • 1: de aanvraagronde waarin je indiende;
 • BE05: de code die JINT als Nationaal Agentschap voor het European Solidarity Corps heeft;
 • ESC30: de code van de projectsoort:
  • ESC30: solidariteitsproject;
  • ESC51: budgetaanvraag vrijwilligersproject (individueel of team);
  • ESC50: Kwaliteitslabel.
 • 0005987: je projectnummer.

Deze combinatie is een unieke code voor jouw project. Vermeld deze code altijd als je ons mailt of belt met een vraag, zo vinden wij het project makkelijk terug in onze databases.

Categorie: Organisaties

Op deze pagina vind je een stap-voor-staphandleiding. Je leest er ook meer over hoe je je gegevens na registratie nog kan aanpassen.

Categorie: Organisaties

Je kiest het nationaal agentschap waar je jouw project zal indienen. Ben je een Vlaamse organisatie en dien jij het project in? Dan zal je indienen bij JINT en kies je de NA Code: BE05.

Je kan ook één van de partners laten indienen. Dit kan dan bij het Nationaal Agentschap van hun land. Voor een overzicht kan je hier terecht.

Categorie: Organisaties
Tags: BE05, code, nummer

Of je als school bij ons terecht kan, hangt af van het soort project dat je met de jongeren wil opzetten.
Het European Solidarity Corps, waarvoor JINT het nationaal agentschap in Vlaanderen is, is een Europees subsidieprogramma dat zich richt tot projecten van en voor jongeren in de vrije tijd.

Het moet dus altijd om een project in de vrije tijd van de leerlingen gaan. Aan een European Solidarity Corps-project kan nooit een verplichting of beoordeling (bv. in de vorm van punten) vast hangen. De activiteiten moeten buiten het lescurriculum van de jongeren vallen.

Categorie: Organisaties