Vrijwilligersteams

Dien een aanvraag in

Steek met een groep Vlaamse jongeren en een groep uit een ander land de handen uit de mouwen in binnen- of buitenland. Laat de jongeren een school renoveren, een natuurgebied afvalvrij maken en onderhouden … Help op jullie manier de wereld een stapje vooruit.

Wat?

 • Voltijds vrijwilligerswerk (5 dagen per week, 30-38 uur) in team;
 • 2 weken tot 2 maanden;
 • Elke jongere is tussen 18 en 30 jaar en is geregistreerd in de European Solidarity Corps Portal;
 • Minstens 5 deelnemers per teamactiviteit, uit minstens 2 landen. Daarbij woont minstens een kwart van hen officieel in een ander land dan waar de activiteit doorgaat;
 • Een van beide organisaties moet een erkenning hebben als indiener en als gast- en/of ondersteunende organisatie met een European Solidarity Corps-Kwaliteitslabel;
 • Voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en/of met een beperking kan je rekenen op extra ondersteuning.

Waar?

In de lidstaten van de Europese Unie

België Frankrijk Litouwen Roemenië
Bulgarije Griekenland Luxemburg Slovakije
Cyprus Hongarije Malta Slovenië
Denemarken Ierland Nederland Spanje
Duitsland Italië Oostenrijk Tsjechië
Estland Kroatië Polen Zweden
Finland Letland Portugal

In derde landen die geassocieerd zijn met het programma

IJsland Liechtenstein Noord-Macedonië Turkije

In derde landen die niet geassocieerd zijn met het programma:

 • EFTA-landen
Noorwegen
 • Buurregio’s van de Europese Unie:
Albanië Georgië Marokko Servië
Algerije Israël Moldavië Syrië
Armenië Jordanië Montenegro Tunesië
Azerbeidzjan Kosovo Oekraïne Wit-Rusland
Bosnië-Herzegovina Libanon Palestina
Egypte Libië Rusland

 

Let op!
Je vrijwilliger kan nooit vertrekken naar een land waarvoor er op het moment van vertrek een negatief reisadvies geldt.

Wil je een Belgische vrijwilliger binnen België aan de slag laten gaan? Dat kan! Lees er hier meer over.

Hoe?

Voor je met een project aan de slag kan gaan, moet een van de deelnemende organisaties erkend worden indiener en als gast- of ondersteunende organisatie. Lees meer over het Kwaliteitslabel en hoe je dat aanvraagt op deze pagina.

Daarna kan je een projectaanvraag indienen of partner zijn in een project dat door je partner met Kwaliteitslabel wordt ingediend. De aanvraagformulieren om erkend te worden als organisatie voor vrijwilligersteams, als indiener, om een project aan te vragen, vind je op deze pagina.

Vrijwilligersteams - johannesdebruycker

Subsidieblokken van 2024:

In dit document zie je hoe de subsidie met een kwaliteitslabel is opgebouwd voor 2023. In dit document zie je dat voor 2022.

 • Reiskosten: een vast bedrag voor de heen- en terugreis, gebaseerd op het aantal kilometer in vogelvlucht. Reist de vrijwilliger op een ecologisch verantwoorde manier, dan is een hoger vast bedrag voorzien. Heb je extra hoge uitgaven voor het vervoer, bv. omdat je de vrijwilliger(s) ecologisch laat reizen en je helemaal niet toekomt met het vaste bedrag, dan kan je daar een apart budget voor aanvragen waarbij je op eindverslagniveau de effectieve kosten met de tickets bewijst. Zo’n aanvraag kan van zodra de reguliere reisvergoeding slechts 70% van de reële kosten dekt. De kosten worden dan voor 80% terugbetaald.
  Bijvoorbeeld: de vergoeding voor reguliere reiskosten tot 1999 kilometer is € 309, € 417 in het geval van ecologisch reizen. In werkelijkheid zijn de kosten voor het vervoer € 670. Je kan dan een aanvraag doen voor het vergoeden van dat vervoer, want 70% van € 520 is meer dan de vergoeding voor de reguliere reiskosten (0,7 x 670 = 469, meer dan 309 en meer dan 417). Van de € 670 wordt uiteindelijk 80%, dus € 536 vergoed (0,8 x 670 = 536).
 • Managementkosten: € 125 per deelnemer teamactiviteit. Daarmee dek je de administratie-, communicatie-, coördinatiekosten …
 • Organisatiekosten: voor accommodatie, maaltijden en lokaal vervoer van de vrijwilliger, om het project uit te voeren. Een vast bedrag per dag per deelnemer afhankelijk van het land waar de vrijwilliger aan de slag gaat. Voor België is dit € 36 per dag.
 • Inclusiekosten: om jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond in de activiteit te ondersteunen met bv. extra voorbereiding, reinforced mentorship … Een vast bedrag per dag per deelnemer uit een inclusiedoelgroep afhankelijke van het land waar de vrijwilliger aan de slag gaat. Voor België is dit € 12 per dag.
 • Zakgeld: de vrijwilliger heeft recht op zakgeld; een vast bedrag per dag per deelnemer afhankelijk van het land waar de vrijwilliger aan de slag gaat. Voor België is dit € 6 per dag.
 • Voorbereidend bezoek: € 609 per deelnemer aan het bezoek, inclusief reis en verblijf.
 • Exceptionele kosten: kan gaan over kosten voor visa, uitzonderlijk hoge kosten om vrijwilligers met een beperking te laten deelnemen … Ze worden dan 100% terugbetaald.

Werk je samen met een partner buiten de Eurozone?

Op de officiële website van de Europese Commissie vind je de wisselkoersen die je moet gebruiken bij je eindverslag. Voor de eindafrekening van de niet-forfaitaire bedragen (exceptionele kosten) mag je enkel de wisselkoers gebruiken die geldig was in de maand waarin je contract door de directeur van JINT werd ondertekend. Hou daar dus rekening mee! Die koers kan verschillen van de effectieve wisselkoers op het moment dat je je kosten maakt.

Dien een aanvraag in

Volgende deadline

01/10

Tip
12u is de uiterste deadline waarop dossiers aanvaard worden. We raden je aan om je aanvraag al enkele dagen vroeger in te dienen. Zo kan je ons bij bv. technische problemen nog contacteren en toch tijdig indienen.

Tip
Wie meer wil weten over de verschillende mogelijkheden kan een infosessie over Europese jongerenprojecten en vorming volgen. Daar maak je kennis met de spelregels, kan je een vorming volgen en ook een persoonlijk overleg aanvragen.

€ Budget

1.647.218

Het budget is voor vrijwilligerswerk en vrijwilligersteams samen.

 • Inspiratie

  Ons laten erkennen als organisatie voor Europees vrijwilligerswerk, een logische keuze!

  Lees meer
  Inspiratie

  Jonge asielzoekers met hun eigen verhaal op de planken

  Lees meer
  Inspiratie

  Creatieve workshops voor én door jongeren

  Lees meer