Het European Solidarity Corps is een nieuw subsidieprogramma van de Europese Unie. Het zet in op projecten rond solidariteit door en voor jongeren in Europa. Met subsidies en ondersteuning neem je zo een vrijwilliger op in je organisatie of help je jongeren hun eigen project opzetten.

Wat is het doel van het European Solidarity Corps?

Het European Solidarity Corps brengt jongeren bij elkaar om te bouwen aan een inclusieve samenleving en een antwoord te bieden aan maatschappelijke uitdagingen. Door kansen te creëren en te investeren in de jeugd draagt het European Solidarity Corps bij aan een meer solidaire wereld.

Het subsidieprogramma wil solidariteit promoten door beroep te doen op het engagement van jongeren en organisaties. Met toegankelijke en kwalitatieve activiteiten draagt iedereen zo bij aan verbinding, solidariteit, democratie en Europees burgerschap.

Prioriteiten voor 2020

  • Jongeren betrekken met minder kansen;
  • Kwaliteit van de projecten bewaken;
  • Jongeren kansen bieden die zowel hun eigen vaardigheden als de maatschappij versterken;
  • Bijdragen aan Europese samenwerking die relevant is voor jongeren;
  • Het bewustzijn van een positieve impact bij jongeren en organisaties verhogen.

Bij wie kan ik een subsidieaanvraag voor mijn project indienen?