Het European Solidarity Corps biedt je centen en ondersteuning voor je project. Je hoeft je daarbij wel aan enkele spelregels te houden.

Kies hieronder voor welke mogelijkheid je de stappen wil zien die je moet ondernemen om je ervaring te realiseren.

Meerwaarde

Ter info: chatbot

Sam van de Solidariteitsprojecten helpt je graag om met jouw projectidee verder aan de slag te gaan. Ze stelt je vragen die je dieper doen nadenken over je projectidee.

Die informatie is nodig om een projectaanvraag voor een solidariteitsproject in te dienen.
Het doorlopen van de vragen neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag. Wanneer je op sommige vragen nog niet concreet kan antwoorden, is dat geen probleem. Probeer gewoon zo veel mogelijk info te geven.
Je antwoorden stuurt Sam na afloop door naar haar collega’s bij JINT vzw. Zij contacteren je, opdat je een goede projectaanvraag kan indienen of waar nodig je project nog sterker kan maken.

Lees meer Naar de website
! Verplicht

Ter info: European Solidarity Corps officiële programmagids 2021

Deze programmagids is een uitgave van de Europese Commissie met alle regels, criteria, inlichtingen… voor 2021.

Dit document is in het Engels.

Lees meer Naar de website
Meerwaarde

Ter info: European Solidarity Corps evaluatiekader 2021

Dit evaluatiekader beschrijft toetsstenen die in rekening gebracht worden bij de beoordeling van
een project.

Elke aanvraag in het European Solidarity Corps wordt getoetst aan een reeks van formele en inhoudelijke criteria, bepaald door de programmagids en verfijnd vanuit de praktijk die doorheen de jaren van het Erasmus+-programma, het Youth in Action-programma en de eerste periode van het European Solidarity Corps werden opgebouwd.

Het evaluatiekader komt voort uit de besprekingen op de evaluatiecommissies in Youth in Action sinds 2007 en European Solidarity Corps sinds 2018, intern overleg in aanloop naar en ter opvolging van de evaluatierondes van de subsidieprogramma’s en besprekingen op de Raad van Bestuur van JINT en in het team van de stafmedewerkers verantwoordelijk voor het uitvoeren van het programma.

Lees meer
 • European Solidarity Corps-Evaluatiekader 2021

  Download
! Verplicht

Stap 1: registratie van je organisatie of groep (OID)

Een Organisation ID is nodig voor elke organisatie of groep van jongeren die een aanvraag wil indienen of partner is in een European Solidarity Corps-project. De voorloper van OID was PIC.

Wie?

Elke organisatie of informele groep die een European Solidarity Corps-aanvraag wil indienen, moet zich registreren.

 • Elke vzw, van gelijk welk niveau;
 • Elke overheid: gemeente, jeugddienst …;
 • Elke informele groep van jongeren, feitelijke vereniging …

Tip
In dit document lees je wat de onderlinge verschillen zijn tussen een informele groep, feitelijke vereniging en een vzw.

Wat?

 • Je gebruikt je Organisation ID (OID) om een deel van je aanvragen, eindverslagen enz. automatisch in te vullen;
 • Je hoeft je slechts een keer te registreren;
 • Je kan je OID tot het einde van het programma, eind 2027, gebruiken.

Wanneer?

Registratie moet vóór de deadline gebeuren. Zonder registratie kan je geen aanvraag indienen.

Tip
Je kan je op elk moment online registreren en je gegevens aanpassen.
Overweeg je een aanvraag in te dienen? Wacht niet tot de deadline, maar doe dit zo snel mogelijk!

Hoe?

Registreren gebeurt in verschillende stappen via het online Erasmus+ and European Solidairty Corps Platform (EESCP). Lees in de handleiding (voor OID en ORS) hoe je de drie stappen doorloopt en wat je moet doen bij problemen:

 • stap 1: een EU-login aanmaken;
 • stap 2: een OID voor je organisatie/groep aanmaken;
 • stap 3: je organisatiegegevens aanvullen en de nodige documenten opladen;
 • probleem: je bent je wachtwoord vergeten;
 • probleem: het e-mailadres bestaat niet meer.

Tip
Gebruik voor je EU-login een algemeen, maar duidelijk e-mailadres dat bijvoorbeeld niet verdwijnt bij een eventuele personeelswissel. Ga voor iets zoals .

Tip
Kijk eerst goed na of je organisatie al geregistreerd is. Een organisatie kan slechts één OID hebben.

Meer weten?

Heb je nog vragen? Geef ons een seintje.

Lees meer Naar de website
! Verplicht

Stap 2: registratie van de kernjongeren (PRN)

Een Participant Reference Number is nodig voor elke jongere die deel uitmaakt van de kerngroep die een aanvraag wil indienen voor een solidariteitsproject.

Wie?

Minstens 5 jongeren tussen 18 en 30 jaar maken deel uit van de kerngroep die een aanvraag voor een solidairteitsproject wil indienen. Zij moeten zich registreren in de database en zo een Participant Reference Number (PRN) bemachtigen.

Wat?

 • Je hebt je nummer (= PRN) nodig in je aanvraagformulier;
 • Elk lid van de kerngroep hoeft zich slechts een keer te registreren.

Wanneer?

Registratie moet vóór de deadline gebeuren. Zonder registratie kan je geen aanvraag indienen.

Hoe?

Klik links op de website bij ‘I am a young person’ (‘Ik ben een jongere’) op ‘Register/Log in’ (‘Registreren/Inloggen’). Vink aan dat je akkoord gaat, vul je geboortedatum in en kies België als je huidige verblijfsplaats. Vul in het volgende formulier je gegevens in. Kies bij type projecten voor ‘Volunteering projects’ (‘Vrijwilligerswerk’) en bij beschikbaarheden voor ‘any time’ (‘altijd beschikbaar’).
Tip
Rechtsboven kan je de taal van de website kiezen.

Om je te registreren heb je een e-mailadres nodig, want je krijgt o.a. een e-mail met een link om je registratie te bevestigen. Dan kan je een wachtwoord kiezen. Later kan je telkens met je e-mailadres en paswoord inloggen op de databank van het European Solidarity Corps.

Je 16-cijferige PRN krijg je per e-mail toegestuurd en vind je bij het tabblad ‘Home’ in het kadertje links bij ‘Your Participant Reference Number’ (‘Je deelnemersnummer’).
Je kan nadien altijd je info en voorkeuren wijzigen via de knop ‘My Profile’ (‘Mijn Profiel’).

Lees meer Naar de website
! Verplicht

Stap 3: European Solidarity Corps officiële programmagids 2020

Deze programmagids is een uitgave van de Europese Commissie met alle regels, criteria, inlichtingen… voor 2020.

Dit document is in het Engels.

Voor extra info of uitleg kan je bij en stafmedewerker van JINT terecht.

Lees meer
 • European Solidarity Corps Guide_2020

  Download
! Verplicht

Stap 4: aanvraagformulieren

Werk in dit online formulier aan je projectaanvraag en dien het ook hier in.

Log in met je EU-login en klik bij “Opportunities” op “European Solidarity Corps”. Vervolgens klik je bij de juiste mogelijkheid op “Apply” om het online formulier te beginnen invullen:

 • ESC3O-SOL: solidariteitsprojecten;
 • ESC51-VTJ: vrijwilligerswerk en vrijwilligersteams.

Tip
Vergeet voor de zekerheid niet af en toe een pdf van je aanvraag op te slaan op je computer. Zo vermijd je dat technische moeilijkheden roet in het eten gooien.

Lees meer Naar de website
! Verplicht

Stap 5: Placement Administration and Support System (PASS)

PASS is een databank die goedgekeurde projecteigenaars toelaat de link met de kernjongeren te leggen.

Wie?

Organisaties of informele groepen met een goedgekeurd European Solidarity Corps-project hebben toegang tot PASS.

Wat?

In de PASS leg je de link tussen je goedgekeurd project en kernjongeren. De gegevens van die kernjongeren stromen dan automatisch vanuit PASS naar je project in een andere tool, Mobility Tool+.

Wanneer?

Je krijgt toegang tot de PASS zodra je een goedgekeurd project hebt. Je krijgt dan een e-mail met een link naar de PASS.

Hoe?

Om je in te loggen:

 • Kik je op de login-link ‘Administrator Login’ onderaan de European Youth Portal-pagina;
 • Log je in met je EU-login;
 • Selecteer je ‘European Solidarity Corps PASS’ in de lijst van online tools die beschikbaar zijn na inloggen.

Meer weten?

De meest recente versie van de gebruikersgids van de Europese Commissie kan je downloaden op de website.
Heb je nog vragen? Geef ons een seintje.

Lees meer Naar de website
! Verplicht

Stap 6: Mobility Tool+

De Mobility Tool + (MT+) is een online platform dat indieners van goedgekeurde projecten moeten gebruiken om hun project te beheren en erover te rapporteren.

Wie moet de Mobility Tool+ gebruiken?

Elke indiener van een goedgekeurd project moet de tool gebruiken.
Je vindt hem via https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility.

Waarvoor moet ik de Mobility Tool+ gebruiken?

De MT+ moet je verplicht gebruiken om:

 • Al je deelnemers en coach te registreren;
 • Je budget tijdens en na je project bij te houden;
 • Je eindverslag tijdens je project bij te houden en na je project aan te vullen.

Hoe krijg ik toegang tot de Mobility Tool+?

Wordt je project goedgekeurd en heb je het contract ondertekend teruggestuurd, dan krijgt de projectverantwoordelijke een automatische e-mail met daarin de toegangslink naar de MT+. Vanaf dan kan je gegevens in de MT+ beginnen registreren.

Hoe dien ik mijn eindverslag (final report) in via de Mobility Tool+?

Nadat je alle activiteiten en deelnemers correct invulde en je het budget controleerde, kan je via Reports je inhoudelijk eindverslag genereren. Vul de verschillende vragen stap voor stap in. Elk ingevuld onderdeel krijgt een groen vinkje.

Is alles ingevuld, dan kan je de nodige bijlagen uploaden:

 • De bewijsstukken die bij je project horen;
 • Daarna kan je de declaration on honour downloaden, afprinten, ondertekenen, inscannen en terug uploaden.

Pas nadat je deze stappen goed doorlopen hebt, kan je het volledige eindverslag van je project via de submit-knop definitief indienen (submitten).

Waar vind ik meer info?

Lees meer Naar de website
! Verplicht

Stap 7: tijdsregistratie coach

Heb je een coach die je solidariteitsproject begeleidt, dan moet je registreren wanneer die voor je project aan de slag is.

Gebruik daarvoor dit document.

Lees meer
! Verplicht

Stap 8: Youthpass

Youthpass is een tool die jongeren en jeugdwerkers in staat stelt om hun leerresultaten tijdens jeugdwerk- en solidariteitsprojecten bij te houden en te erkennen. De Youthpass is beschikbaar voor elke deelnemer van een project binnen het European Solidarity Corps.

Dit maakt deel uit van de Europese Commissie haar strategie om de erkenning van niet-formeel leren te bevorderen.

Wat bereik je met het gebruik van Youthpass?

 • Youthpass ondersteunt reflectie op het persoonlijk niet-formeel leerproces en leerresultaten.
  Wanneer je als begeleider samen met je deelnemers een Youthpass-certificaat creëert, beschrijf je samen wat ze geleerd hebben tijdens hun project en welke competenties ze verworven/ontwikkeld hebben;
 • Youthpass versterkt de erkenning van het jeugdwerk via dit Europees erkenningsinstrument voor niet-formeel leren;
 • Youthpass ondersteunt actief Europees burgerschap van jongeren en jeugdwerkers door de meerwaarde van hun project te beschrijven;
 • Youthpass doelt ook op het vergroten van arbeidskansen voor jongeren en jeugdwerkers door hun bewustzijn te vergroten, hen te helpen bij het beschrijven van hun competenties en hoe ze sleutelcompetenties verworven hebben op het certificaat.

Voor ondersteunend materiaal kan je terecht op www.youthpass.eu of neem contact op met JINT.

Iedere deelnemer aan een project binnen het European Solidarity Corps heeft recht op het doorlopen van het Youthpass-proces. Vanuit JINT is het een minimumvereiste om iedereen een certificaat te geven.

Lees meer
! Verplicht

Stap 9: promomateriaal European Solidarity Corps

Je bent verplicht om het European Solidarity Corps-logo te gebruiken in alle communicatie over je project met de vermelding “met de steun van het European Solidarity Corps van de Europese Unie”.

Op de website hieronder vind je gratis te gebruiken logo’s, video’s … van het European Solidarity Corps.

Op de JINT-website vind je onder andere het JINT-logo dat je ook in je communicatie kan gebruiken.

Als mensen je meer info over JINT vragen, kan je ze altijd het volgende meegeven:
JINT ondersteunt jongeren, jeugdwerk en jeugdbeleid in het realiseren en uitbouwen van
een internationale werking. JINT biedt jongeren meer dan alleen de centen voor hun
project. JINT helpt hen bij het uitwerken van hun projectaanvraag en gaat samen met hen
op zoek naar gelijkgezinde partnerorganisaties in binnen- en buitenland. Daarnaast
kunnen jongeren en jeugdwerkorganisaties ook bij JINT terecht voor een pak informatie en vorming.

JINT vzw, Grétrystraat 26, 1000 Brussel – 02 209 07 20 – www.jint.be

Lees meer Naar de website
Meerwaarde

Ter info: ondersteuning

JINT zet je op weg om een kwaliteitsvol project uit te werken. Op deze en de JINT-website vind je alles wat je nodig hebt om een kwaliteitsvol projectvoorstel in te dienen en je goedgekeurd project verder op te volgen.

Tip! Heb je een idee voor een project, maar wil je toch nog wat extra info? Kom dan naar onze volgende info- en vormingsdag. Daar krijg je alle info over de verschillende mogelijkheden en kan je een persoonlijk overleg met een van de collega’s aanvragen.

Welke ondersteuning is er?

Wil je een aanvraag bij ons indienen? Dan kan je rekenen op technische ondersteuning (over de spelregels, problemen met formulieren …).
Ben je een nieuwe indiener in solidariteitsprojecten, of werk je met jongeren uit een bijzondere doelgroep? Dan kan je daarnaast ook rekenen op ondersteuning op maat. Zo komt je project met dezelfde bagage aan de startlijn als dat van een organisatie met meer ervaring.
Stuur ons ten laatste 2 weken voor de deadline (hoe vroeger, hoe liever!) jouw ingevuld aanvraagformulier om van ons feedback op maat te krijgen.

Tip! Leg je oor te luister bij andere organisaties uit vorige projecten of uit je netwerk.

Lees meer
Meerwaarde

Ter info: Q!App

Ga aan de slag met de kwaliteit van je project en ontdek alle opties van de Q!App.

Via de kwaliteitsapp ter ondersteuning van mobiliteitsprojecten kan je jouw project meten aan Europese kwaliteitsstandaarden, projecten creëren en evalueren.

Ook schrijfhulp, tips van experten en ondersteunende indicatoren worden aangeboden. Daarbovenop komt dat offline werken altijd mogelijk is!

Bekijk hier enkele instructiefilmpjes om met de Q!App aan de slag te gaan.

Lees meer Naar de website
Meerwaarde

Ter info: Guide for Experts on Quality Assessment 2021

Deze gids voor experten is een uitgave van de Europese Commissie om te helpen bij het beoordelen van een aanvraag.

Het kan je als indiener ook helpen om alle kwaliteitseisen op een rijtje te zien.

Lees meer
 • IV.1b - European Solidarity Corps 2021 - Guide for experts

  Download
Meerwaarde

Ter info: Guide for Experts on Quality Assessment 2020

Deze gids voor experten is een uitgave van de Europese Commissie om te helpen bij het beoordelen van een aanvraag.

Het kan je als indiener ook helpen om alle kwaliteitseisen op een rijtje te zien.

Lees meer
 • Guide for experts - Quality assessment_2020

  Download
! Verplicht

Ter info: Guide for Experts on Quality Assessment 2019

Deze gids voor experten is een uitgave van de Europese Commissie om te helpen bij het beoordelen van een aanvraag.

Het kan je als indiener ook helpen om alle kwaliteitseisen op een rijtje te zien.

Lees meer Naar de website
Meerwaarde

Ter info: Projects Platform (PRP)

Op het European Solidarity Corps Projects Platform (PRP) vind je alle European Solidarity Corps-projecten terug.

In de databank kan je op verschillende manier op zoek naar projecten. Zo kan je kernwoorden typen, selecteren op jaar, land en/of onderwerp …

Zodra je op de zoekknop hebt geklikt, krijg je een lijst met de projecten die aan je selectiecriteria voldoen. Op dat moment kan je de projecten ook op een kaart bekijken door in de blauwe balk bovenaan op die knop te klikken.

Lees meer Naar de website
Meerwaarde

Ter info: solidariteit

Waar gaat solidariteit over? Hoofddocent Stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen Stijn Oosterlynck geeft in zijn publicatie tekst en uitleg.

 • Solidariteit - Stijn Oosterlynck

  Download
Meerwaarde

Ter info: goedgekeurde projecten 2021

Hier vind je een lijst van alle goedgekeurde projecten uit 2021.

 • Goedgekeurde projecten ESC R1

  Download
Meerwaarde

Ter info: goedgekeurde projecten 2020

Hier vind je een lijst van alle goedgekeurde projecten uit 2020.

 • ESC_goedgekeurd_2020 R1_R2_R3

  Download
Meerwaarde

Ter info: goedgekeurde projecten 2019

Hier vind je een lijst van alle goedgekeurde projecten uit 2019.

Meerwaarde

Ter info: goedgekeurde projecten 2018

In 2018 was er 1 ronde voor het European Solidarity Corps. Hier vind je een lijst van alle goedgekeurde projecten terug.

! Verplicht

Ter info: European Solidarity Corps officiële programmagids 2020

Deze programmagids is een uitgave van de Europese Commissie met alle regels, criteria, inlichtingen… voor 2020.

Dit document is in het Engels.

Lees meer
 • European Solidarity Corps Guide_2020

  Download
! Verplicht

Ter info: European Solidarity Corps officiële programmagids 2019

Deze programmagids is een uitgave van de Europese Commissie met alle regels, criteria, inlichtingen… voor 2019.

Let op! Er zijn ook twee corrigenda bij deze officiële programmagids toegevoegd.

Alle documenten zijn in het Engels.

Lees meer
 • 2019 European Solidarity Corps guide_en

  Download
 • corrigendum_2019_european_solidarity_corps_guide

  Download
 • Corrigendum 2 - 2019 European Solidarity Corps Guide

  Download
! Verplicht

Ter info: European Solidarity Corps officiële programmagids 2018

Deze programmagids is een uitgave van de Europese Commissie met alle regels, criteria, inlichtingen… voor 2018.

 • 2018-european-solidarity-corps-guide

  Download