Het European Solidarity Corps biedt je centen en ondersteuning voor je project. Je hoeft je daarbij wel aan enkele spelregels te houden.

Kies hieronder voor welke mogelijkheid je de stappen wil zien die je moet ondernemen om je ervaring te realiseren.

! Verplicht

Stap 1: registratie van je organisatie of groep (OID)

Een Organisation ID is nodig voor elke organisatie of groep van jongeren die een aanvraag wil indienen of partner is in een European Solidarity Corps-project. De voorloper van OID was PIC.

Wie?

Elke organisatie of informele groep die een European Solidarity Corps-aanvraag wil indienen, moet zich registreren.

 • Elke vzw, van gelijk welk niveau;
 • Elke overheid: gemeente, jeugddienst …;
 • Elke informele groep van jongeren, feitelijke vereniging …

Tip
In dit document lees je wat de onderlinge verschillen zijn tussen een informele groep, feitelijke vereniging en een vzw. Kies je toch voor een feitelijke vereniging, zet dan één en ander op papier en via het document ‘modelstatuten feitelijke vereniging’.

Wat?

 • Je gebruikt je Organisation ID (OID) om een deel van je aanvragen, eindverslagen enz. automatisch in te vullen;
 • Je hoeft je slechts een keer te registreren;
 • Je kan je OID tot het einde van het programma, eind 2027, gebruiken.

Wanneer?

Registratie moet vóór de deadline gebeuren. Zonder registratie kan je geen aanvraag indienen.

Tip
Je kan je op elk moment online registreren en je gegevens aanpassen.
Overweeg je een aanvraag in te dienen? Wacht niet tot de deadline, maar doe dit zo snel mogelijk!

Hoe?

Registreren gebeurt in verschillende stappen via het online Erasmus+ and European Solidairty Corps Platform (EESCP). Lees in de handleiding (voor OID en ORS) hoe je de drie stappen doorloopt en wat je moet doen bij problemen:

 • stap 1: een EU-login aanmaken;
 • stap 2: een OID voor je organisatie/groep aanmaken;
 • stap 3: je organisatiegegevens aanvullen en de nodige documenten opladen;
 • probleem: je bent je wachtwoord vergeten;
 • probleem: het e-mailadres bestaat niet meer.

Tip
Gebruik voor je EU-login een algemeen, maar duidelijk e-mailadres dat bijvoorbeeld niet verdwijnt bij een eventuele personeelswissel. Ga voor iets zoals .

Tip
Kijk eerst goed na of je organisatie al geregistreerd is. Een organisatie kan slechts één OID hebben.

Meer weten?

Heb je nog vragen? Geef ons een seintje.

Lees meer Naar de website
! Verplicht

Stap 2: European Solidarity Corps officiële programmagids 2020

Deze programmagids is een uitgave van de Europese Commissie met alle regels, criteria, inlichtingen… voor 2020.

Dit document is in het Engels.

Lees meer
 • European Solidarity Corps Guide_2020

  Download
! Verplicht

Stap 2: European Solidarity Corps officiële programmagids 2023

Deze programmagids is een uitgave van de Europese Commissie met alle regels, criteria en inlichtingen. Neem de relevante delen zeker goed door om te weten of jouw project voldoet aan de geldigheids- en kwaliteitsnormen.

De programmagids is een lijvig document. Om je op weg te helpen lichten we de inhoudstafel verder toe:

 • Part A‘ is algemene informatie die voor iedereen relevant is, of het nu gaat om vrijwilligerswerk of een solidariteitsproject.
 • Onder ‘Part B‘ vind je specifieke informatie en de criteria per actie.
  • Kijk onder ‘solidarity projects’ voor solidariteitsprojecten
 • ‘Part C’ is niet relevant voor vrijwilligerswerk, -teams of solidariteitsprojecten
 • ‘Part D’ is niet relevant voor solidariteitsprojecten.
 • Part E‘ beschrijft de procedure voor het indienen van projectaanvragen.

Dit document is in het Engels.

 

Lees meer Naar de website
! Verplicht

Stap 3: registratie van de kernjongeren (PRN)

Een Participant Reference Number is nodig voor elke jongere die deel uitmaakt van de kerngroep die een aanvraag wil indienen voor een solidariteitsproject.

Wie?

Minstens 5 jongeren tussen 18 en 30 jaar maken deel uit van de kerngroep die een aanvraag voor een solidairteitsproject wil indienen. Zij moeten zich registreren in de database en zo een Participant Reference Number (PRN) bemachtigen.

Wat?

 • Je hebt je nummer (= PRN) nodig in je aanvraagformulier;
 • Elk lid van de kerngroep hoeft zich slechts een keer te registreren.

Wanneer?

Registratie moet vóór de deadline gebeuren. Zonder registratie kan je geen aanvraag indienen.

Hoe?

Klik onderaan de website op de knop ‘Join the Corps’ (‘meld je aan voor het korps’). Vink aan dat je akkoord gaat, vul je geboortedatum in en kies België. Vul in het volgende formulier je gegevens in. Kies bij type projecten voor ‘volunteering projects’ (‘vrijwilligerswerk’) en bij beschikbaarheden voor ‘any time’ (‘altijd beschikbaar’).
TIP: rechtsboven kan je de taal van de website kiezen.

Om te registreren heb je een e-mailadres nodig, want je krijgt o.a. een e-mail met een link om je registratie te bevestigen. Dan kan je een wachtwoord kiezen. Later kan je telkens met je e-mailadres en paswoord inloggen op de databank van het European Solidarity Corps.

Je 16-cijferige PRN krijg je per e-mail toegestuurd en vind je bij het tabblad ‘Home’ in het kadertje links bij ‘Your Participant Reference Number’ (‘Je deelnemersnummer’).
Je kan nadien altijd je info en voorkeuren wijzigen via de knop ‘My Profile’ (‘Mijn Profiel’).

Lees meer Naar de website
Meerwaarde

Chatbot

Sam van de Solidariteitsprojecten helpt je graag om met jouw projectidee verder aan de slag te gaan. Ze stelt je vragen die je dieper doen nadenken over je projectidee. De manier om jouw projectidee om te zetten in een sterke subsidieaanvraag!

Het doorlopen van de vragen neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag. Wanneer je op sommige vragen nog niet concreet kan antwoorden, is dat geen probleem. Probeer gewoon zo veel mogelijk info te geven.

Je antwoorden stuurt Sam na afloop door naar haar collega’s bij JINT vzw. Zij contacteren je, opdat je een goede projectaanvraag kan indienen of waar nodig je project nog sterker kan maken.

Lees meer Naar de website
Meerwaarde

Ter info: European Solidarity Corps evaluatiekader 2023

Dit evaluatiekader beschrijft toetsstenen die in rekening gebracht worden bij de beoordeling van
een project.

Elke aanvraag in het European Solidarity Corps wordt getoetst aan een reeks van formele en inhoudelijke criteria, bepaald door de programmagids en verfijnd vanuit de praktijk die doorheen de jaren werd opgebouwd.

Lees meer
! Verplicht

Stap 4: subsidieaanvraag

Is jouw project voldoende uitgewerkt? Dan kan je beginnen schrijven aan de aanvraag. We werken hiervoor met vaste online formulieren.

De aanvraagformulieren vind je terug in het centrale online portaal voor Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps. Je projectaanvraag moet worden ingediend voor een bepaalde deadline. Die deadlines vind je hier op de website onder ‘mogelijkheden’ terug of in de programmagids (zie stap 2). Eens we jouw aanvraag hebben ontvangen krijg je een bevestigingsmail. Je aanvraag wordt vervolgens beoordeeld op basis van de geldigheids- en kwaliteitscriteria. Na 8 tot 10 weken mag je het resultaat in je mailbox verwachten.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Log in met je EU-login en klik bij “Opportunities” op “European Solidarity Corps”. Vervolgens klik je bij de juiste mogelijkheid op “Apply” om het online formulier te beginnen invullen. Je selecteert het formulier met deze code:

 • ESC3O-SOL: solidariteitsprojecten

Tip
Vergeet voor de zekerheid niet af en toe een pdf van je aanvraag op te slaan op je computer. Zo vermijd je dat technische moeilijkheden roet in het eten gooien.

Lees meer Naar de website
Meerwaarde

Maak je project duurzaam

Het European Solidarity Corps wil haar steentje bijdragen aan de Europese Green Deal, ook jouw project kan daartoe bijdragen.

Eén van de prioriteiten binnen het European Solidarity is milieubescherming, duurzame ontwikkeling en klimaatactie. Het is dus een meerwaarde om jouw project en de daarbij horende events zo duurzaam mogelijk te organiseren. JINT creëerde een handleiding voor duurzame evenementen, die zowel bruikbaar is voor grotere projecten als kleinere evenementen. Je vindt de handleiding en verdere informatie op de website van JINT.

De Europese Commissie creëerde ook een Go Green e-zine met 7 tips om jouw project te verduurzamen.

Lees meer Naar de website
! Verplicht

Stap 5: contract 2023

Kreeg je een mail dat jouw project is goedgekeurd? Dan mag je kort daarna het contract in je mailbox verwachten.


Het contract wordt digitaal verzonden en ondertekend via E-sign. Nadat je een goedkeuringsmail ontvangen hebt houdt de persoon die werd opgegeven als legal representative best zijn/haar/hun mailbox in de gaten. Er komt een mailtje met het contract met als afzender e-sign of signhere. Eens het contract getekend is kan je jouw project terugvinden in de online tools en zal het eerste voorschot worden uitbetaald, doe dit dus zo snel mogelijk.


Lees het contract grondig door, er staat belangrijke informatie in over je project. Bij het contract horen ook een aantal bijlages. Hierin staat belangrijke informatie over welke bewijsstukken je samen met het eindverslag moet indienen. Neem ook deze dus goed door. De contracten zijn sinds 2023 fel uitgebreid. In dit webinar loodsen we je er doorheen.


Zijn er wijzigingen in je project? Dan kan het zijn dat je een contractwijziging moet aanvragen. Neem hiervoor altijd contact op met je stafmedewerker, dat is de persoon van wie je de goedkeuringsmail ontving.

Lees meer
 • Annex II - Applicable rules to eligible costs_ESC30

  Download
 • Annex III - Applicable rates

  Download
 • Annex IV - Template for agreements between beneficiaries and participants

  Download
 • Annex V - Specific Rules ESC 30

  Download
! Verplicht

Stap 4: Contract 2022

In deze bijlagen bij je contract van 2022 staat belangrijke informatie over welke bewijsstukken je samen met het eindverslag moet indienen.

(Deze documenten zijn in het Engels.)

Lees meer
 • Annex I - General Conditions ESC

  Download
 • Annex III - Financial and contractual rules ESC

  Download
 • Annex IV - Applicable rates ESC

  Download
 • Annex V - Template for agreements with participants

  Download
 • 2022_Subsidieberekening ESC51

  Download
! Verplicht

Stap 4: Contract 2021

In deze bijlagen bij je contract van 2021 staat belangrijke informatie over welke bewijsstukken je samen met het eindverslag moet indienen.

(Deze documenten zijn in het Engels.)

Lees meer
 • Annex I - General conditions

  Download
 • Annex III - Financial and contractual rules

  Download
 • Annex IV - Applicable rates

  Download
 • Annex VI - Addendum_Solidarity Corps_Grant Agreements

  Download
 • Annex V - Template for agreements with participants

  Download
 • Subsidieberekening ESC51 met template-bijlage

  Download
! Verplicht

Stap 6: Registreren in Placement Administration and Support System (PASS)

PASS is een databank die goedgekeurde projecteigenaars toelaat de link met de kernjongeren te leggen.

Wie?

Organisaties of informele groepen met een goedgekeurd European Solidarity Corps-project hebben toegang tot PASS.

Wat?

In de PASS moet je de link leggen tussen je goedgekeurd project en kernjongeren. De gegevens van die kernjongeren stromen dan automatisch vanuit PASS naar je project in een andere tool, Beneficiary Module.

Wanneer?

Je krijgt toegang tot de PASS zodra je een goedgekeurd project hebt. Je krijgt dan een e-mail met een link naar de PASS.

Hoe?

Om je in te loggen:

 • Kik je op de login-link ‘Administrator Login’ onderaan de European Youth Portal-pagina;
 • Log je in met je EU-login;
 • Selecteer je ‘European Solidarity Corps PASS’ in de lijst van online tools die beschikbaar zijn na inloggen.

Meer weten?

De meest recente versie van de gebruikersgids van de Europese Commissie kan je downloaden op de website.
Heb je nog vragen? Neem contact op met je stafmedewerker.

Lees meer Naar de website
! Verplicht

Stap 7: Beneficiary Module

De Beneficiary Module (BM) is een online platform dat indieners van goedgekeurde projecten moeten gebruiken om hun project te beheren en erover te rapporteren.

Let op!
De Beneficiary Module werkt momenteel niet zoals het hoort. De Europese Commissie probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Intussen vragen we geduld te hebben. Bij problemen neem gerust contact op via of de stafmedewerker die je project opvolgt.

Wie moet de Beneficiary Module gebruiken?

Elke indiener van een goedgekeurd project moet de tool gebruiken.
Heb je zelf geen aanvraag ingediend, maar ben je wel partner in een project? Dan moet diegene die de aanvraag indiende alle gegevens invullen. Je vindt het via het algemene platform voor alle European Solidarity Corps- en Erasmus+-projecten, bij ‘My Projects’ onder ‘Projects’ in de lijst links.

Let op!
Voor projecten die goedgekeurd zijn voor 2021 gebruik je de gelijkaardige Mobility Tool+ (MT+).

Waarvoor moet ik de Beneficiary Module gebruiken?

De BM moet je verplicht gebruiken om:

 • Al je deelnemers en coach te registreren;
 • Je budget tijdens en na je project bij te houden;
 • Je eindverslag tijdens je project bij te houden en na je project aan te vullen.

Hoe krijg ik toegang tot de Beneficiary Module?

Wordt je project goedgekeurd en heb je het contract ondertekend teruggestuurd, dan krijgt je als projectverantwoordelijke een automatische e-mail met daarin de toegangslink naar de BM. Vanaf dan kan je gegevens in de BM beginnen registreren.

Hoe dien ik mijn eindverslag (final report) in via de Beneficiary Module?

Nadat je alles correct invulde, je activiteit(en) plaatsvond(en) en je het budget controleerde, kan je via ‘Reports’ in het menu je inhoudelijk eindverslag genereren. Vul de verschillende vragen stap voor stap in. Elk ingevuld onderdeel krijgt een groen vinkje.

Is alles ingevuld, dan kan je alle nodige bijlagen uploaden:

 • Eventuele coachingkosten;
 • De bewijsstukken die bij je project horen;
 • Daarna kan je de declaration on honour downloaden, afprinten, ondertekenen, inscannen en terug uploaden.

Pas nadat je deze stappen goed doorlopen hebt, kan je het volledige eindverslag van je project via de ‘submit’-knop definitief indienen (submitten).

Waar vind ik meer info?

Lees meer Naar de website
! Verplicht

Stap 8: tijdsregistratie coach

Heb je een coach die je solidariteitsproject begeleidt, dan moet je registreren wanneer die voor je project aan de slag is.

Gebruik daarvoor dit document.

Lees meer
! Verplicht

Stap 9: Youthpass

Youthpass is een tool die jongeren en jeugdwerkers in staat stelt om hun leerresultaten tijdens jeugdwerk- en solidariteitsprojecten bij te houden en te erkennen. De Youthpass is beschikbaar voor elke deelnemer van een project binnen het European Solidarity Corps.

Dit maakt deel uit van de Europese Commissie haar strategie om de erkenning van niet-formeel leren te bevorderen.

Wat bereik je met het gebruik van Youthpass?

 • Youthpass ondersteunt reflectie op het persoonlijk niet-formeel leerproces en leerresultaten. Ieder lid van de kerngroep van het solidariteitsproject kan een Youthpass-certificaat creëren. Je kan daarin beschrijven wat je geleerd hebt tijdens jullie project en welke competenties je verworven/ontwikkeld hebt;
 • Youthpass versterkt de erkenning van het jeugdwerk via dit Europees erkenningsinstrument voor niet-formeel leren;
 • Youthpass ondersteunt actief Europees burgerschap van jongeren en jeugdwerkers door de meerwaarde van hun project te beschrijven;
 • Youthpass doelt ook op het vergroten van arbeidskansen voor jongeren en jeugdwerkers door hun bewustzijn te vergroten, hen te helpen bij het beschrijven van hun competenties en hoe ze sleutelcompetenties verworven hebben op het certificaat.

Voor ondersteunend materiaal kan je terecht op www.youthpass.eu of neem contact op met JINT.

Iedere deelnemer aan een project binnen het European Solidarity Corps heeft recht op het doorlopen van het Youthpass-proces. Als lid van de kerngroep van een solidariteitsproject, heb jij dus ook recht op een Youthpass. Vanuit JINT is het een minimumvereiste om iedereen een certificaat te geven.

Lees meer
! Verplicht

Stap 10: promomateriaal European Solidarity Corps

Je bent verplicht om het European Solidarity Corps-logo te gebruiken in alle communicatie over je project met de vermelding “met de steun van het European Solidarity Corps van de Europese Unie”.

Op de website van JINT vind je gratis te gebruiken logo’s, video’s en ander materiaal van het European Solidarity Corps. Je vindt er ook het JINT-logo terug én heel wat tips en publicaties die je helpen bij de promotie en disseminatie van je project.

Als mensen je meer info over JINT vragen, kan je ze altijd het volgende meegeven: JINT ondersteunt jongeren, jeugdwerk en jeugdbeleid in het realiseren en uitbouwen van een internationale werking. JINT biedt jongeren meer dan alleen de centen voor hun project. JINT helpt hen bij het uitwerken van hun projectaanvraag en gaat samen met hen op zoek naar gelijkgezinde partnerorganisaties in binnen- en buitenland. Daarnaast kunnen jongeren en jeugdwerkorganisaties ook bij JINT terecht voor een pak informatie en vorming.

Lees meer Naar de website
! Verplicht

Stap 11: Veranderingen?

Verandert er na de goedkeuring nog iets aan je project? Neem dan altijd zo snel mogelijk contact op met je stafmedewerker!

Er kan van alles gebeuren en veranderen aan je project: de activiteiten, deelnemers, locatie, data … Soms is daar een contractwijziging voor nodig, dus om zeker te zijn neem je best zo snel mogelijk contact op met een JINT-stafmedewerker. Dat is de persoon van wie je je goedkeuringsmail kreeg.

Lees meer
Meerwaarde

GDPR regelgeving

Bij de uitvoering van je activiteit(en) zal je ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken: van jongeren, begeleiders, trainers, zowel binnen je eigen organisatie als bij de partner. Deze persoonsgegevens moet je met de nodige vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid voor de persoon in kwestie bewaren, beveiligen en behandelen.

Dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), beter gekend als General Data Protection Regulation (GDPR). Omdat je project door Erasmus+ wordt gefinancierd, vallen diezelfde persoonsgegevens ook onder de toepassing van de specifieke Verordening voor de Europese instellingen. Een overzicht van wat dat concreet voor jou betekent als jeugdwerker vind je via de website van onze partner De Ambrassade.
Elke inbreuk op de rechten van betrokken personen en op de correcte behandeling van persoonsgegevens moet aan de Europese Commissie worden gemeld. Jullie kunnen dat doen via JINT op het mailadres .
Lees meer Naar de website
! Verplicht

Stap 12: je eindverslag

Ten laatste twee maanden na het einde van je project dien je het eindverslag van je project in.

Om je resterend saldo te krijgen en je project volledig af te ronden moet je het eindverslag (final report) van je project ten laatste twee maanden na het einde van je project indienen.

Hoe dien ik mijn eindverslag (final report) in via de Beneficiary Module?

Let op!
De Beneficiary Module werkt momenteel niet zoals het hoort. De Europese Commissie probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Intussen vragen we geduld te hebben. Bij problemen neem gerust contact op via of de stafmedewerker die je project opvolgt.

Nadat je alle activiteiten en deelnemers correct invulde, je activiteit(en) plaatsvond(en) en je het budget in de Beneficiary Module (BM) controleerde, kan je via ‘Reports’ in het menu je inhoudelijk eindverslag genereren. Vul de verschillende vragen stap voor stap in. Elk ingevuld onderdeel krijgt een groen vinkje.

Is alles ingevuld, dan kan je alle nodige bijlagen uploaden:

 • Eventuele coachingkosten;
 • De bewijsstukken die bij je project horen;
 • Daarna kan je de declaration on honour downloaden, afprinten, ondertekenen, inscannen en terug uploaden.

Pas nadat je al deze stappen goed doorlopen hebt, kan je het volledige eindverslag van je project via de ‘submit’-knop definitief indienen (submitten).

Meer informatie over hoe de BM werkt, vind je, in het Engels, in de uitgebreide handleiding van de Europese Commissie.

10 eindverslaggeboden

 1. Houd je gegevens in de BM up-to-date tijdens je project, zo blijf je ook administratief bij.
 2. Wees eerlijk: de weg is belangrijker dan het resultaat.
 3. Is er nog iets roods bij het budget, dien je verslag niet in. Neem contact op met JINT.
 4. De samenvatting in het eindverslag is niet dezelfde als die in de aanvraag.
 5. Formuleer op elke vraag een antwoord dat inhoudt waarnaar gepeild wordt.
 6. Denk breed, aan alle stakeholders, bv. bij de impact.
 7. Neem extraatjes op in je eindverslag: citaten, leercurves, goede verhalen, linken naar relevante sociale media, blogs …
 8. Het eindverslag mag in het Nederlands ingevuld worden. Enkel de samenvatting moet in het Engels.
 9. Je kan geen fouten maken. De inhoud ligt volledig in jouw handen.
 10. Heb je een vraag, stel ze aan een JINT-stafmedewerker.

Een overzicht van alle documenten die je aan ons moet dient te bezorgen, vind je hier:

 

Lees meer
Meerwaarde

Ter info: ondersteuning

JINT zet je op weg om een kwaliteitsvol project uit te werken. Op deze en de JINT-website vind je alles wat je nodig hebt om een kwaliteitsvol projectvoorstel in te dienen en je goedgekeurd project verder op te volgen.

Tip! Heb je een idee voor een project, maar wil je toch nog wat extra info? Kom dan naar onze volgende info- en vormingsdag. Daar krijg je alle info over de verschillende mogelijkheden en kan je een persoonlijk overleg met een van de collega’s aanvragen.

Welke ondersteuning is er?

Wil je een aanvraag bij ons indienen? Dan kan je rekenen op technische ondersteuning (over de spelregels, problemen met formulieren …).
Ben je een nieuwe indiener in solidariteitsprojecten, of werk je met jongeren uit een bijzondere doelgroep? Dan kan je daarnaast ook rekenen op ondersteuning op maat. Zo komt je project met dezelfde bagage aan de startlijn als dat van een organisatie met meer ervaring.
Stuur ons ten laatste 2 weken voor de deadline (hoe vroeger, hoe liever!) jouw ingevuld aanvraagformulier om van ons feedback op maat te krijgen.

Tip! Leg je oor te luister bij andere organisaties uit vorige projecten of uit je netwerk.

Lees meer
Meerwaarde

Ter info: EU Academy en Online Linguistic Support (OLS)

EU Academy is een gratis online platform dat onder andere Online Linguistic Support (OLS) aanbiedt. Via OLS leer je bijvoorbeeld de taal die je gaat gebruiken tijdens het European Solidarity Corps-project.

Je organisatie moedigt je aan om een taal te leren, liefst die die je gebruikt tijdens een European Solidarity Corps-project. Je kan ook een test doen, zowel voor als na het volgen van de online taallessen. Die testen zijn niet verplicht en de resultaten hebben geen invloed op je deelname aan een European Solidarity Corps-project.

Wat?

In EU Academy kies je welke taalcursussen je volgt. Het platform laat je op je eigen tempo en afhankelijk van je behoeften werken. OLS biedt verschillende mogelijkheden om je taalvaardigheid te verbeteren. Zo kan je er bijvoorbeeld ‘Massive Open Online Courses’ (MOOC’s) volgen met een bepaald thema. OLS is beschikbaar in 29 talen en er is geen beperking op het aantal lessen of talen.

Wie?

Elke deelnemer aan een European Solidarity Corps-project heeft toegang tot het hele EU Academy-platform. De ‘Learning Manager‘ en mentoren van je organisatie kunnen je er begeleiden en je voortgang volgen.

Alle andere jongeren hebben toegang tot een deel van de EU Academy, waar je basismateriaal terugvindt om online een taal te leren. Zo ervaart iedereen de taalverscheidenheid in Europa.

Hoe?

Je krijgt enkel toegang tot het EU Academy-platform en OLS met een EU-login.

Vanaf 1 september 2022 (overgangsfase)

Elke ‘Learning Manager’ van je organisatie vult handmatig je gegevens in EU Academy in, opdat je gekoppeld wordt aan je project en een uitnodigingsmail krijgt. Zodra je je inlogt op EU Academy, krijg je toegang tot OLS.

Daarna (laatste fase)

Elke deelnemer die je organisatie registreert, is automatisch ingeschreven voor OLS.  Zodra je inlogt op EU Academy, krijg je toegang tot OLS.

Neem gerust een kijkje op de OLS-helppagina voor meer informatie en neem eventueel contact op met de helpdesk.

Lees meer Naar de website
Meerwaarde

Ter info: Q!App

Ga aan de slag met de kwaliteit van je project en ontdek alle opties van de Q!App.

Via de kwaliteitsapp ter ondersteuning van mobiliteitsprojecten kan je jouw project meten aan Europese kwaliteitsstandaarden, projecten creëren en evalueren.

Ook schrijfhulp, tips van experten en ondersteunende indicatoren worden aangeboden. Daarbovenop komt dat offline werken altijd mogelijk is!

Bekijk hier enkele instructiefilmpjes om met de Q!App aan de slag te gaan.

Lees meer Naar de website
Meerwaarde

Ter info: European Solidarity Corps evaluatiekader 2022

Dit evaluatiekader beschrijft toetsstenen die in rekening gebracht worden bij de beoordeling van
een project.

Elke aanvraag in het European Solidarity Corps wordt getoetst aan een reeks van formele en inhoudelijke criteria, bepaald door de programmagids en verfijnd vanuit de praktijk die doorheen de jaren werd opgebouwd.

Lees meer
Meerwaarde

Ter info: Projects Platform (PRP)

Op het European Solidarity Corps Projects Platform (PRP) vind je alle European Solidarity Corps-projecten terug.

In de databank kan je op verschillende manier op zoek naar projecten. Zo kan je kernwoorden typen, selecteren op jaar, land en/of onderwerp …

Zodra je op de zoekknop hebt geklikt, krijg je een lijst met de projecten die aan je selectiecriteria voldoen. Op dat moment kan je de projecten ook op een kaart bekijken door in de blauwe balk bovenaan op die knop te klikken.

Lees meer Naar de website
Meerwaarde

Ter info: bezoek

Laat vooraf weten wanneer er deelnemers aanwezig zijn. Als je project in België doorgaat, komen we graag eens op bezoek.

Laat vooraf weten wanneer er deelnemers aanwezig zijn. Als je project in België doorgaat, komen we graag eens op bezoek.

 

Meerwaarde

Wat is solidariteit?

Waar gaat solidariteit over? Solidariteit is een begrip dat vele ladingen dekt. Deze tools kunnen je helpen om inzicht te krijgen in de term.

 • Hoofddocent Stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen Stijn Oosterlynck geeft in zijn publicatie (downloaden via de knop) tekst en uitleg.
 • SALTO European Solidarity Corps ontwikkelde een website waar heel wat filmpjes, tekst en audio te vinden is rond solidariteit.
 • Solidariteit - Stijn Oosterlynck

  Download
Meerwaarde

Goedgekeurde projecten 2023

Hier vind je een lijst van alle goedgekeurde projecten uit 2023.

 • Goedgekeurde projecten ESC 2023

  Download
Meerwaarde

Ter info: goedgekeurde projecten 2022

Hier vind je een lijst van alle goedgekeurde projecten uit 2022.

 • European Solidarity Corps goedgekeurde projecten 2022

  Download
Meerwaarde

Ter info: goedgekeurde projecten 2021

Hier vind je een lijst van alle goedgekeurde projecten uit 2021.

 • Goedgekeurde projecten ESC R1 & R2

  Download
Meerwaarde

Ter info: goedgekeurde projecten 2020

Hier vind je een lijst van alle goedgekeurde projecten uit 2020.

 • ESC_goedgekeurd_2020 R1_R2_R3

  Download
Meerwaarde

Ter info: goedgekeurde projecten 2019

Hier vind je een lijst van alle goedgekeurde projecten uit 2019.

Meerwaarde

Ter info: goedgekeurde projecten 2018

In 2018 was er 1 ronde voor het European Solidarity Corps. Hier vind je een lijst van alle goedgekeurde projecten terug.

! Verplicht

Ter info: European Solidarity Corps officiële programmagids 2019

Deze programmagids is een uitgave van de Europese Commissie met alle regels, criteria, inlichtingen… voor 2019.

Let op! Er zijn ook twee corrigenda bij deze officiële programmagids toegevoegd.

Alle documenten zijn in het Engels.

Lees meer
 • 2019 European Solidarity Corps guide_en

  Download
 • corrigendum_2019_european_solidarity_corps_guide

  Download
 • Corrigendum 2 - 2019 European Solidarity Corps Guide

  Download
! Verplicht

Ter info: European Solidarity Corps officiële programmagids 2018

Deze programmagids is een uitgave van de Europese Commissie met alle regels, criteria, inlichtingen… voor 2018.

 • 2018-european-solidarity-corps-guide

  Download
Meerwaarde

Ter info: Guide for Experts on Quality Assessment 2021

Deze gids voor experten is een uitgave van de Europese Commissie om te helpen bij het beoordelen van een aanvraag.

Het kan je als indiener ook helpen om alle kwaliteitseisen op een rijtje te zien.

Lees meer
 • IV.1b - European Solidarity Corps 2021 - Guide for experts

  Download
Meerwaarde

Ter info: Guide for Experts on Quality Assessment 2020

Deze gids voor experten is een uitgave van de Europese Commissie om te helpen bij het beoordelen van een aanvraag.

Het kan je als indiener ook helpen om alle kwaliteitseisen op een rijtje te zien.

Lees meer
 • Guide for experts - Quality assessment_2020

  Download
! Verplicht

Ter info: Guide for Experts on Quality Assessment 2019

Deze gids voor experten is een uitgave van de Europese Commissie om te helpen bij het beoordelen van een aanvraag.

Het kan je als indiener ook helpen om alle kwaliteitseisen op een rijtje te zien.

Lees meer Naar de website
Meerwaarde

Ter info: European Solidarity Corps evaluatiekader 2021

Dit evaluatiekader beschrijft toetsstenen die in rekening gebracht worden bij de beoordeling van
een project.

Elke aanvraag in het European Solidarity Corps wordt getoetst aan een reeks van formele en inhoudelijke criteria, bepaald door de programmagids en verfijnd vanuit de praktijk die doorheen de jaren van het Erasmus+-programma, het Youth in Action-programma en de eerste periode van het European Solidarity Corps werden opgebouwd.

Het evaluatiekader komt voort uit de besprekingen op de evaluatiecommissies in Youth in Action sinds 2007 en European Solidarity Corps sinds 2018, intern overleg in aanloop naar en ter opvolging van de evaluatierondes van de subsidieprogramma’s en besprekingen op de Raad van Bestuur van JINT en in het team van de stafmedewerkers verantwoordelijk voor het uitvoeren van het programma.

Lees meer
 • European Solidarity Corps-Evaluatiekader 2021

  Download