Terug naar zoekresultaten
! Verplicht

Stap: Youthpass

Youthpass is een tool die jongeren en jeugdwerkers in staat stelt om hun leerresultaten tijdens projecten bij te houden en te erkennen. De Youthpass is beschikbaar voor elke deelnemer van een project binnen European Solidarity Corps.

Youthpass is een door Europa erkende tool om niet-formeel leren te erkennen. Iedere deelnemer en begeleider van een project binnen het European Solidarity Corps heeft recht op een Youthpass. Vanuit JINT is het een minimumvereiste om iedere vrijwilliger een certificaat te geven.

Wat bereik je met het gebruik van Youthpass?

  • Youthpass ondersteunt reflectie op het persoonlijk niet-formeel leerproces en leerresultaten. Wanneer je als begeleider samen met je vrijwilliger(s) een Youthpass-certificaat creëert, beschrijf je samen wat ze geleerd hebben tijdens hun project en welke competenties ze verworven/ontwikkeld hebben.
  • Youthpass versterkt de erkenning van het jeugdwerk via dit Europees erkenningsinstrument voor niet-formeel leren.
  • Youthpass ondersteunt actief Europees burgerschap van jongeren en jeugdwerkers door de meerwaarde van hun project te beschrijven.
  • Youthpass doelt op het vergroten van arbeidskansen voor jongeren en jeugdwerkers door hun bewustzijn te vergroten, hen te helpen bij het beschrijven van hun competenties en hoe ze sleutelcompetenties verworven hebben op het certificaat.

Hoe gebruik je Youthpass?

De eerste stap is het aanmaken van een account op het portaal van Youthpass.

Nadat je een account hebt aangemaakt, kan je certificaten aanmaken voor deelnemers en begeleiders.

Voor verder ondersteunend materiaal kan je terecht op www.youthpass.eu of neem contact op met JINT.