Vrijwilligerswerk

Dien een aanvraag in

Haal als gastorganisatie een vrijwilliger uit een ander land in huis en laat een nieuwe wind door je organisatie waaien. Of geef een Vlaamse jongere de kans om andere oorden op te zoeken en word ondersteunende organisatie. Het programma zorgt voor financiële ondersteuning.

Wat?

 • Voltijds vrijwilligerswerk (5 dagen per week, 30-38 uur);
 • 2 maanden tot 1 jaar (vanaf 2 weken voor jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond);
 • Een jongere is tussen 18 en 30 jaar en woont officieel in het land van de ondersteunende organisatie;
 • Erkenning als indiener en/of partner en als gast- en/of ondersteunende organisatie met een European Solidarity Corps-Kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk;
 • Voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en/of met een beperking kan je rekenen op extra ondersteuning.

Waar?

In lidstaten van de Europese Unie

België Frankrijk Litouwen Roemenië
Bulgarije Griekenland Luxemburg Slovakije
Cyprus Hongarije Malta Slovenië
Denemarken Ierland Nederland Spanje
Duitsland Italië Oostenrijk Tsjechië
Estland Kroatië Polen Zweden
Finland Letland Portugal

In derde landen die geassocieerd zijn met het programma

IJsland Liechtenstein Noord-Macedonië Turkije

In derde landen die niet geassocieerd zijn met het programma:

 • EFTA-landen
Noorwegen
 • Buurregio’s van de Europese Unie:
Albanië Georgië Marokko Servië
Algerije Israël Moldavië Syrië
Armenië Jordanië Montenegro Tunesië
Azerbeidzjan Kosovo Oekraïne Wit-Rusland
Bosnië-Herzegovina Libanon Palestina
Egypte Libië Rusland

 

Let op!
Je vrijwilliger kan nooit vertrekken naar een land waarvoor er op het moment van vertrek een negatief reisadvies geldt.

Wil je een Belgische vrijwilliger binnen België aan de slag laten gaan? Dat kan! Lees er hier meer over.

 

Samenwerken met Wales

Sinds de Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van het European Solidarity Corps. Via het ‘Taith’-programma van de Welshe (deel)regering kan je wel een project opzetten met een Welshe partner.
Je vindt de details in de ‘Taith’-programmagids via de website: www.taith.wales.

Waarom?

Enkele organisaties geven een antwoord op de waarom-vraag in dit filmpje.

Hoe?

Voor je met een project aan de slag kan gaan, moet je erkend worden als gast- of ondersteunende organisatie. Dan krijg je een Kwaliteitslabel. Lees meer over dat Kwaliteitslabel en hoe je dat aanvraagt op deze pagina. In dit filmpje delen enkele organisaties hun ervaringen over kwaliteit in vrijwilligersprojecten.

Daarna kan je een subsidieaanvraag indienen of partner zijn in een project dat door je partner wordt ingediend. De aanvraagformulieren om erkend te worden als organisatie voor vrijwilligerswerk, als partner en/of indiener, en om een project aan te vragen, vind je op deze pagina.

In dit filmpje vertellen medewerkers waar je op moet letten als je een vrijwilliger in jouw organisatie aan de slag wil laten gaan.

Vrijwilligerswerk - johannesdebruycker

Subsidieblokken van 2023:

In dit document zie je hoe de subsidie met een kwaliteitslabel is opgebouwd voor 2023. In dit document zie je dat voor 2022.

 • Reiskosten: een vast bedrag voor de heen- en terugreis, gebaseerd op het aantal kilometer in vogelvlucht. Reist de vrijwilliger op een ecologisch verantwoorde manier, dan is een ander vast bedrag voorzien. Heb je extra hoge uitgaven voor het vervoer, bv. omdat je de vrijwilliger(s) ecologisch laat reizen en je helemaal niet toekomt met het vaste bedrag, dan kan je daar een apart budget voor aanvragen waarbij je op eindverslagniveau de effectieve kosten met de tickets bewijst. Zo’n aanvraag kan van zodra de reguliere reisvergoeding slechts 70% van de reële kosten dekt. De kosten worden dan voor 80% terugbetaald.
  Bijvoorbeeld: de vergoeding voor reguliere reiskosten tot 1999 kilometer is € 275, € 320 in het geval van ecologisch reizen. In werkelijkheid zijn de kosten voor het vervoer € 520. Je kan dan een aanvraag doen voor het vergoeden van dat vervoer, want 70% van € 520 is meer dan de vergoeding voor de reguliere reiskosten (0,7 x 520 = 364, meer dan 275 en meer dan 320). Van de € 520 wordt uiteindelijk 80%, dus € 416 vergoed (0,8 x 520 = 416).
 • Managementkosten: € 225 per individuele vrijwilliger, met een maximum van € 4.500 per subsidieaanvraag. Daarmee dek je de administratie-, communicatie-, coördinatiekosten …
 • Organisatiekosten: voor accommodatie, maaltijden en lokaal vervoer van de vrijwilliger, om het project uit te voeren. Een vast bedrag per dag per deelnemer;
 • Inclusiekosten: om jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond in de activiteit te ondersteunen met bv. extra voorbereiding, reinforced mentorship … Een vast bedrag per dag per deelnemer uit een inclusiedoelgroep.
 • Zakgeld: de vrijwilliger heeft recht op zakgeld; een vast bedrag per dag per deelnemer.
 • Taalondersteuning: elke vrijwilliger die langer dan 60 dagen weg is, krijgt ofwel taalles via het Online Linguistic Support-systeem (OLS), ofwel een vast bedrag om taallessen te betalen als OLS niet in de gasttaal beschikbaar is;
 • Voorbereidend bezoek: € 575 per deelnemer aan het bezoek, inclusief reis en verblijf.
 • Exceptionele kosten: kan gaan over kosten voor visa, uitzonderlijk hoge kosten om vrijwilligers met een beperking te laten deelnemen … Ze worden dan 100% terugbetaald.

Werk je samen met een partner buiten de Eurozone?

Op de officiële website van de Europese Commissie vind je de wisselkoersen die je moet gebruiken bij je eindverslag. Voor de eindafrekening van de niet-forfaitaire bedragen (exceptionele kosten) mag je enkel de wisselkoers gebruiken die geldig was in de maand waarin je contract door de directeur van JINT werd ondertekend. Hou daar dus rekening mee! Die koers kan verschillen van de effectieve wisselkoers op het moment dat je je kosten maakt.

Dien een aanvraag in

Volgende deadline

04/10

Tip
12u ’s middags is de uiterste deadline waarop dossiers aanvaard worden. We raden je aan om je aanvraag al enkele dagen vroeger in te dienen. Zo kan je ons bij bv. technische problemen nog contacteren en toch tijdig indienen.

Tip
Wie meer wil weten over de verschillende mogelijkheden kan een infosessie over Europese jongerenprojecten en vorming volgen. Daar maak je kennis met de spelregels, kan je een vorming volgen en ook een persoonlijk overleg aanvragen.

€ Budget

263.247

Het budget is voor vrijwilligerswerk en vrijwilligersteams samen.

 • Inspiratie

  Ons laten erkennen als organisatie voor Europees vrijwilligerswerk, een logische keuze!

  Lees meer
  Inspiratie

  “Het is te vergelijken met een soort Erasmus voor vrijwilligers.”

  Lees meer
  Inspiratie

  Solidariteit aan het werk bij ‘Together we stand’

  Lees meer