Zo’n code bestaat uit verschillende delen, bv. 2019-1-BE05-ESC11-0000001:

Op deze pagina vind je een stap-voor-staphandleiding. Je leest er ook meer over hoe je je gegevens na registratie nog kan aanpassen.

Je kiest het nationaal agentschap waar je jouw project zal indienen. Ben je een Vlaamse organisatie en dien jij het project in? Dan zal je indienen bij JINT en kies je de NA Code: BE05.

Je kan ook één van de partners laten indienen. Dit kan dan bij het Nationaal Agentschap van hun land. Voor een overzicht kan je hier terecht.

Nee, het is jouw taak om op zoek te gaan naar een gastorganisatie waarbij je aan de slag kan, en naar een Vlaamse ondersteunende organisatie die je stuurt. Het zijn die organisaties die het dossier moeten maken en indienen. Zij regelen ook de praktische zaken zoals je verblijf, reis en verzekering voor jou.

Stuur een mailtje naar voor meer informatie.

Vermeld hierbij duidelijk je projectnummer en de reden waarom je je eindverslag vroeger wil indienen.

Op onze infosessies geven we meer uitleg en kan je vragen stellen.

 

Tip: contacteer meerdere plekken.

Of je als school bij ons terecht kan, hangt af van het soort project dat je met de jongeren wil opzetten.
Het European Solidarity Corps, waarvoor JINT het nationaal agentschap in Vlaanderen is, is een Europees subsidieprogramma dat zich richt tot projecten van en voor jongeren in de vrije tijd.

Het moet dus altijd om een project in de vrije tijd van de leerlingen gaan. Aan een European Solidarity Corps-project kan nooit een verplichting of beoordeling (bv. in de vorm van punten) vast hangen. De activiteiten moeten buiten het lescurriculum van de jongeren vallen.

De ondersteunende organisatie helpt je bij de voorbereidingen en je kan hen tijdens het hele project contacteren. Zo heb je altijd iemand die Nederlands spreekt om op terug te vallen.
Voor de organisatie zelf is het een kans om buitenlandse contacten te hebben, en zo ook een beetje internationaal te gaan.

Je kan de lijst van landen vinden, afhankelijk van de mogelijkheden:

Opmerking: als er een negatief reisadvies geldt voor een land, kan je er niet naartoe.

Het is écht bijna gratis, dankzij de Europese Commissie.

 

Je verblijf kost je niets. Je eten wordt voorzien. Je lokaal transport wordt betaald. De verzekering is inbegrepen. De taallessen worden betaald. Je krijgt ook wat zakgeld.

 

Het kan zijn dat het bedrag dat is voorzien voor de reiskosten net niet genoeg is voor het trein- of vliegtuigticket. In dat geval kan de organisatie je vragen om het verschil bij te passen.