Stuur je een vrijwilliger uit naar een partnerorganisatie of ontvang je binnenkort zelf een vrijwilliger? Geef dan hier die gegevens in. Ook als je project niet in Vlaanderen is ingediend, maar je partner bent in een dossier dat door jullie partnerorganisatie bij een NA in een ander land is ingediend, vul je dit formulier in.


Are you sending a volunteer to a partner organisation or will you soon receive a volunteer? Please, enter the details here. Even if you're not the applicant, but you're a partner in a project that has been submitted by your partner organisation, please complete this form.

Je vrijwilligers zijn verplicht om zich te registreren in het European Solidarity Corps. Hoe hij/zij dat doen, vind je op de pagina voor jongeren.

Meer weten over hoe JINT met je gegevens omgaat? Lees onze privacyverklaring.


Your volunteers have to register in the European Solidarity Corps. You can find out how to do this on this page.

Would you like to know more about how JINT handles your data? Read our privacy statement.


    bijvoorbeeld 2019-1-BE05-ESC11-001111 OF 2021-1-BE05-ESC51-VTJ-000011111
    e.g. 2019-1-BE05-ESC11-001111 OR 2021-1-BE05-ESC51-VTJ-000011111    Bv. "deze vrijwilliger vervangt iemand die zijn vrijwilligerswerkperiode vroeger heeft stopgezet" of "kortere periode dan aangevraagd"
    E.g. "this volunteer replaces someone who ended his/her/their volunteering activity earlier" or "shorter period than expected"