Terug naar zoekresultaten
! Verplicht

Quality label

Wil je met je organisatie vrijwilligers, stagiairs of jonge werknemers ontvangen of vrijwilligers ondersteunen om in het buitenland aan de slag te gaan? Dien dan een aanvraag in om erkend te worden als European Solidarity Corps-organisatie met het Quality label. Het label verzekert dat organisaties voldoen aan de nodige kwaliteitsvereisten binnen het Europese kader. Dit label is dan ook jouw toegangspoort tot het subsidieprogramma.

Wie?

Ben je een kleine of grote organisatie? Situeert je organisatie zich in de profit of non-profit sector? Wil je mikken op milieubescherming of jongerenwerking? Elke organisatie kan een Quality label aanvragen. Je moet wel beschikken over een rechtspersoonlijkheid.

Ben je een informele groep jongeren en wil je graag zelf een solidariteitsproject uitwerken en uitvoeren? Daarvoor heb je geen Quality Label nodig en kan je zowel nationaal (European Solidarity Corps – solidariteitsprojecten) als internationaal (Youth in Action – jongereninitiatieven) een aanvraag doen. Indienen kan zelf als jongere voor jouw groep of door een organisatie waaraan je bijvoorbeeld gelinkt bent.

Wat?

Het Quality label is een goedkeuring die je als organisatie krijgt om vrijwilligers, stagiairs en/of jonge werknemers een buitenlandse ervaring te bezorgen. Dat kan een Vlaamse vrijwilliger zijn die naar het buitenland trekt om daar een steentje bij te dragen of een buitenlandse vrijwilliger die in Vlaanderen de handen uit de mouwen steekt. Ook kan je een vrijwilligersactiviteit opzetten in eigen land. Vergeet dat zeker niet expliciet te vermelden in je aanvraag.
Met het Quality label op zak kan je een aanvraag indienen om een European Solidarity Corps-project op te zetten.

Afhankelijk van de rol die je als organisatie zal opnemen, zijn er specifieke vereisten waaraan je als organisatie moet voldoen. Er zijn drie mogelijkheden (die combineerbaar zijn in één aanvraag):

 • Quality label voor vrijwilligerswerk
  • Ondersteunende organisatie: zend Vlaamse jongeren uit naar het buitenland. Je bereidt de vrijwilliger voor, onderhoudt contact met de vrijwilliger en de gastorganisatie, enz.
  • Gastorganisatie: ontvang een vrijwilliger uit het buitenland. Je zorgt voor een voltijds, zinvol takenpakket, accommodatie en maaltijden, een taakbegeleider en een mentor, en de nodige ondersteuning ter plaatse. Bij het uitreiken van het Quality label wordt bepaald hoeveel vrijwilligers je op hetzelfde moment mag ontvangen.
 • Quality label voor stages
 • Quality label voor jobs

Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden kan je terugvinden in de programmagids.

Wanneer?

Om een aanvraag in te dienen moet je erkenning rond zijn voor de deadline. Zonder Quality label kan je geen aanvraag indienen. Ben je partner in een project, moet je een Quality label op zak hebben op het moment dat de activiteit start.

Je kan als organisatie op elk moment van het jaar een aanvraag doen voor een Quality label. Een Quality label is geldig gedurende het ganse subsidieprogramma (t.e.m. 2020) en blijft geldig tot het einde van het laatst lopende project.

TIP
Je kan je op elk moment online registreren en je gegevens aanpassen.
Overweeg je een aanvraag in te dienen of wil je partner worden in een project? Wacht niet tot de deadline maar doe dit zo snel mogelijk!

Hoe?

Registreren gebeurt in verschillende stappen via het Organisation Registration System.

Stap 1: een EU-login aanmaken
(EU-login is de vroegere ECAS-account)

Je EU-login gebruik je ook om je aan te melden bij andere online tools van de Europese Commissie, zoals de Mobility Tool+. Je houdt deze gegevens dus best goed bij.
TIP
Gebruik voor je EU-login een algemeen, maar duidelijk e-mailadres dat bijvoorbeeld niet verdwijnt bij een eventuele personeelswissel. Ga voor iets zoals .
(Heb je eerder al een ECAS-account aangemaakt, kan je die gegevens gewoon blijven gebruiken om in te loggen.)

Stap 2: een OID (Organisation ID) voor je organisatie/groep aanmaken
(OID is de vroegere PIC (Personal Identification Code))

Nadat je een EU-login hebt gecreëerd, kan je je organisatie registreren in het Organisation Registration System (ORS). Zodra je de registratie volledig afgerond hebt, krijgt je organisatie of groep een OID toegekend. Je ontvangt de code ook per e-mail. Die heb je nodig om een aanvraag in te dienen.

Bekijk hier de handleiding om je stap voor stap te registreren.

TIP
Kijk eerst goed na of je organisatie al geregistreerd is! Een organisatie kan slechts één OID hebben.

Stap 3: je organisatiegegevens aanvullen en de nodige documenten uploaden

Je hebt nu een OID gekregen. Voor je aan de slag kan met je aanvraag moet je alle informatie en documenten goed registreren in het Organisation Registration System (ORS).

Upload de volgende gegevens bij ‘Documents’:

  • formulier juridische entiteit;
  • formulier financiële identificatiegegevens, bij voorkeur met een kopie van een bankafschrift;
  • organisatie: uittreksel van de laatst neergelegde statuten in het Belgisch Staatsblad;
   informele groep: identiteitsbewijzen van alle, minimaal vier, deelnemers, met een domicilie in België;
  • aanvragen boven €60 000: recent jaarverslag en winst- of verliesrekening.

Meer weten?

De Europese Commissie heeft een FAQ in het Engels.
Heb je nog vragen? Geef ons een seintje.