Kreeg je een mailtje met de resultaten van de evaluatiecommissie waarin staat dat je project op de reservelijst staat? Dat betekent dat je project wel voldoende punten scoorde, maar er niet genoeg budget beschikbaar is. Het kan zijn dat je project alsnog gesubsidieerd wordt na de tweede of derde deadline.

Hoe komt het dat er te weinig budget is?

Per subsidiemogelijkheid (=actie) is er een budget per jaar. Wij bepalen hoeveel budget er per deadline toegekend wordt. Dit om te vermijden dat al het budget wordt opgebruikt in de eerste deadline en er geen budget meer over is voor projecten aangevraagd in de tweede of derde deadline.

Stel dat er in een volgende deadline uiteindelijk minder projecten goedgekeurd werden dan het budget dat voorhanden was, dan is er budget over. Met die pot kunnen we projecten die in de voorgaande deadlines van dat jaar op de reservelijst kwamen, alsnog subsidiëren. Projecten ingediend in de laatste deadline van een jaar kunnen dus nooit op een reservelijst terechtkomen.

Kan ik mijn kansen verhogen om alsnog gesubsidieerd te worden?

Als er nog budget over is na een deadline, wordt er gekeken naar de oorspronkelijke score die je project kreeg. Er wordt een ranglijst gemaakt van hoogste naar laagste score. Het budget wordt toegekend van boven naar beneden, tot de pot leeg is. Een hogere score heeft dus een voordeel.

Je kan je project schrappen van de reservelijst, het herschrijven op basis van de feedback die je meekreeg en opnieuw indienen. Op die manier kan je proberen een hogere score te halen en je kansen op subsidiëring te verhogen.

Om je project te schrappen van de reservelijst stuur je een mailtje naar de persoon van wie je de mail kreeg met het resultaat van de evaluatiecommissie.

Door omstandigheden wordt een project met een vrijwilliger vroeger stopgezet, dat kan gebeuren. Je hoeft JINT hier niet van op de hoogte te stellen. Zorg ervoor dat de juiste data staan ingevuld in de Beneficiary Module. Je ziet dan ook hoeveel budget er nog over is binnen je budgetaanvraag (ESC51).

Probeer een manier te zoeken om het uitgespaarde budget toch nog te besteden, zo gaat het niet verloren. Je kan bijvoorbeeld een nieuwe vrijwilliger ontvangen. Was het project van de oorspronkelijke vrijwilliger bijvoorbeeld gepland om 12 maanden te duren en vertrok die na 6 maanden? Dan kan je perfect bijvoorbeeld een nieuwe vrijwilliger ontvangen om de resterende 6 maanden op te vullen. Of je ontvangt een nieuwe vrijwilliger voor meteen opnieuw 12 maanden. Er zijn heel veel mogelijkheden, zolang die maar passen binnen het resterende budget en de looptijd van het project.

Bekijk je graag samen met ons wat de mogelijkheden zijn om het budget toch nog te gebruiken? Neem dan contact op met je stafmedewerker.

Zo’n code bestaat uit verschillende delen, bv. 2022-1-BE05-ESC30-0005987:

Deze combinatie is een unieke code voor jouw project. Vermeld deze code altijd als je ons mailt of belt met een vraag, zo vinden wij het project makkelijk terug in onze databases.

Op deze pagina vind je een stap-voor-staphandleiding. Je leest er ook meer over hoe je je gegevens na registratie nog kan aanpassen.

Je kiest het nationaal agentschap waar je jouw project zal indienen. Ben je een Vlaamse organisatie en dien jij het project in? Dan zal je indienen bij JINT en kies je de NA Code: BE05.

Je kan ook één van de partners laten indienen. Dit kan dan bij het Nationaal Agentschap van hun land. Voor een overzicht kan je hier terecht.

Stuur een mailtje naar voor meer informatie.

Vermeld hierbij duidelijk je projectnummer en de reden waarom je je eindverslag vroeger wil indienen.

Of je als school bij ons terecht kan, hangt af van het soort project dat je met de jongeren wil opzetten.
Het European Solidarity Corps, waarvoor JINT het nationaal agentschap in Vlaanderen is, is een Europees subsidieprogramma dat zich richt tot projecten van en voor jongeren in de vrije tijd.

Het moet dus altijd om een project in de vrije tijd van de leerlingen gaan. Aan een European Solidarity Corps-project kan nooit een verplichting of beoordeling (bv. in de vorm van punten) vast hangen. De activiteiten moeten buiten het lescurriculum van de jongeren vallen.