Zo’n code bestaat uit verschillende delen, bv. 2019-1-BE05-ESC11-0000001:

Op deze pagina vind je een stap-voor-staphandleiding. Je leest er ook meer over hoe je je gegevens na registratie nog kan aanpassen.

Je kiest het nationaal agentschap waar je jouw project zal indienen. Ben je een Vlaamse organisatie en dien jij het project in? Dan zal je indienen bij JINT en kies je de NA Code: BE05.

Je kan ook één van de partners laten indienen. Dit kan dan bij het Nationaal Agentschap van hun land. Voor een overzicht kan je hier terecht.

Stuur een mailtje naar voor meer informatie.

Vermeld hierbij duidelijk je projectnummer en de reden waarom je je eindverslag vroeger wil indienen.

Of je als school bij ons terecht kan, hangt af van het soort project dat je met de jongeren wil opzetten.
Het European Solidarity Corps, waarvoor JINT het nationaal agentschap in Vlaanderen is, is een Europees subsidieprogramma dat zich richt tot projecten van en voor jongeren in de vrije tijd.

Het moet dus altijd om een project in de vrije tijd van de leerlingen gaan. Aan een European Solidarity Corps-project kan nooit een verplichting of beoordeling (bv. in de vorm van punten) vast hangen. De activiteiten moeten buiten het lescurriculum van de jongeren vallen.