Wil je als organisatie deelnemen aan het European Solidarity Corps als zend- of gastorganisatie, dan heb je een Quality Label nodig. Het label verzekert dat organisaties voldoen aan de nodige kwaliteitsvereisten binnen het Europese kader. Dit label is dan ook jouw toegangspoort tot het subsidieprogramma.

Wie kan een aanvraag doen?

Ben je een kleine of grote organisatie? Situeert je organisatie in de profit of non-profit? Wil je mikken op milieubescherming of jongerenwerking? Elk soort organisatie kan een Quality Label aanvragen. Je moet wel beschikken over een rechtspersoonlijkheid.

Ben je een informele groep jongeren en wil je graag zelf een solidariteitsproject uitwerken en uitvoeren? Hiervoor heb je geen Quality Label nodig en kan je zowel nationaal (European Solidarity Corps - solidariteitsprojecten ) als internationaal (Youth in Action – jongereninitiatieven) een aanvraag doen. Indienen kan zelf als jongere voor jouw groep of door een organisatie waaraan je bijvoorbeeld gelinkt bent.

Afhankelijk van de rol die je als organisatie zal opnemen, zijn er specifieke vereisten waaraan je als organisatie moet voldoen. Er zijn drie mogelijkheden (die combineerbaar zijn in één aanvraag):

  • Quality Label voor vrijwilligerswerk
    • Ondersteunende organisatie
    • Gastorganisatie
  • Quality Label voor stages
  • Quality Lavel voor jobs

Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden kan je terugvinden vanaf p. 18 in de programmagids.

Hoe vraag je het Quality Label aan?

Je kan als organisatie op elk moment van het jaar een aanvraag doen tot het Quality Label. Een Quality Label is geldig gedurende het ganse subsidieprogramma (2018-2020) en blijft geldig tot het einde van het laatst lopende project.

Een aanvraag doe je via het aanvraagformulier ESC52 Quality Label. Zorg dat je als organisatie over een PIC-code beschikt, deze heb je nodig voor je aanvraag. Het is belangrijk dat je aan de hand van het formulier weergeeft hoe jullie een jongere in de praktijk zullen begeleiden.

Bij verdere vragen bij het invullen van het formulier of indien je graag feedback krijgt op je aanvraag contacteer ons gerust!

Nadat je aanvraag verstuurd werd, rekenen we zo'n 8 weken om het te beoordelen. Het is mogelijk dat we je contacteren in deze periode voor meer informatie.

Organisaties die al beschikken over een EVS- of Erasmus+-accreditatie hoeven geen nieuwe aanvraag te doen voor het Quality label voor vrijwilligerswerk en worden gelijkgesteld.

  • Accreditatie als gastorganisatie = Quality label voor vrijwilligerswerk als gastorganisatie;
  • Accreditatie als zendorganisatie = Quality label voor vrijwilligerswerk als ondersteunende organisatie;
  • Accreditatie als coördinerende organisatie = Quality label voor vrijwilligerswerk als ondersteunende organisatie.

Om de overgang naar het nieuwe programma vlot te laten verlopen, vragen we aan die organisaties om deze checklist voor zichzelf door te nemen.

Goedgekeurd?

Proficiat! Je kan van ons nog een telefoon of bezoek verwachten om de aanvraag volledig af te ronden. Je bent nu in het bezit van jouw toegangsticket tot het subsidieprogramma en is het mogelijk om een projectaanvraag indienen binnen het European Solidarity Corps.

Hierna word je als organisatie opgenomen in de database voor Quality Label-organisaties met het oog op het vinden van partners. Daarnaast krijg je ook toegang tot de European Solidarity Corps Portal waar het mogelijk is om je vrijwilligersactiviteit bekend te maken en deelnemers te vinden

Je bent als organisatie verplicht om minstens één keer per jaar een vorming voor European Solidarity Corps-organisaties te volgen. Dit kan een vorming voor projectcoördinatoren zijn, een vorming voor mentoren of een vorming over een specifiek onderwerp gelinkt aan het European Solidarity Corps zoals Youthpass.