Inspiratie

Ons laten erkennen als organisatie voor Europees vrijwilligerswerk, een logische keuze!

Vzw Elegast is een Antwerpse organisatie met een waaier aan ondersteunende diensten. Ze doen begeleiding van kinderen, jongeren en hun gezin waarbij er een nood is aan pedagogische ondersteuning, jongeren niet in hun thuismilieu kunnen blijven …  Ze hebben een preventieve buurtwerking, begeleiden jongeren met een schooluitval, jongvolwassenen die zelfstandig gaan wonen, enzovoort.

Jeroen Buytaert werkt voornamelijk voor de buurtwerking en heeft al heel wat E+ Youth in Action-projecten in z’n rugzak zitten. Eerst als vrijwilliger en sinds 3 jaar ook in zijn job bij Elegast.

“Met projecten als Borderline Boardgames, Employability Tools en Speakers Corner wilden we vooral projecten opzetten waarbij we de niet-formele leerprincipes hanteren om dieper in te gaan op thema’s als duurzaamheid, conflicthantering, vrije meningsuiting, tolerantie, tewerkstelling… ”

“Voor ons is het een ongelofelijke kans om in een internationale context uit te wisselen met collega’s en samen te werken aan methodieken om onze jongeren vooruit te helpen op een niet belerende manier waarbij we vertrekken vanuit hun eigen krachten.”

Bij de organisaties waar vzw Elegast mee samenwerkte in verschillende landen kwamen ze in contact met buitenlandse vrijwilligers die er meedraaiden.
“Zowel voor de vrijwilliger zelf als voor de doelgroepen waarmee ze werken is het een enorme verrijking. Het heeft ons doen besluiten om vzw Elegast te laten accrediteren als zend- en gastorganisatie voor Europees vrijwilligerswerk.”

“Het fijne aan dit programma is dat je een vrijwilliger ook kan delen met verschillende diensten. Het takenpakket wordt daardoor veel meer divers en op maat van de vrijwilliger.”
Zie jij ook de meerwaarde van Europees Vrijwilligerswerk? Verwelkom dan een buitenlandse vrijwilliger in jouw organisatie. Denk je niet voldoende taken te hebben voor een voltijdse vrijwilliger? Denk er dan aan om hem of haar te delen met een andere dienst of organisatie. Zo kunnen jullie beiden genieten van extra hulp en een vleugje internationaal in je werking.

Kom eens luisteren op een info- en vormingsdag of stuur een mailtje naar  voor meer informatie!