Terug naar zoekresultaten

Vrijwilligerswerk: een vrijwilliger stopt vroeger dan voorzien met het project, wat nu?

Door omstandigheden wordt een project met een vrijwilliger vroeger stopgezet, dat kan gebeuren. Je hoeft JINT hier niet van op de hoogte te stellen. Zorg ervoor dat de juiste data staan ingevuld in de Beneficiary Module. Je ziet dan ook hoeveel budget er nog over is binnen je budgetaanvraag (ESC51).

Probeer een manier te zoeken om het uitgespaarde budget toch nog te besteden, zo gaat het niet verloren. Je kan bijvoorbeeld een nieuwe vrijwilliger ontvangen. Was het project van de oorspronkelijke vrijwilliger bijvoorbeeld gepland om 12 maanden te duren en vertrok die na 6 maanden? Dan kan je perfect bijvoorbeeld een nieuwe vrijwilliger ontvangen om de resterende 6 maanden op te vullen. Of je ontvangt een nieuwe vrijwilliger voor meteen opnieuw 12 maanden. Er zijn heel veel mogelijkheden, zolang die maar passen binnen het resterende budget en de looptijd van het project.

Bekijk je graag samen met ons wat de mogelijkheden zijn om het budget toch nog te gebruiken? Neem dan contact op met je stafmedewerker.

Categorie: Organisaties