Reset

Hierboven kan je zo gericht zoeken als je zelf wil:
kies over welke mogelijkheid je iets zoekt;
speur je naar iets uit de vorige jaren, duid dat dan aan;
selecteer een van de vaak gezochte items, of zoek op naam/term.

Meerwaarde

Ondersteuning

JINT zet je op weg om een kwaliteitsvol project uit te werken. Op deze en de JINT-website vind je alles wat je nodig hebt om een kwaliteitsvol projectvoorstel in te dienen en je goedgekeurd project verder op te volgen.

Tip
Heb je een idee voor een project, maar wil je toch nog wat extra info? Kom dan naar onze volgende info- en vormingsdag. Daar krijg je alle info over de verschillende mogelijkheden en kan je een persoonlijk overleg met een van de collega’s aanvragen.

Welke ondersteuning is er?

Wil je een aanvraag bij ons indienen, dan kan je rekenen op technische ondersteuning (over de spelregels, problemen met formulieren …).
Ben je een nieuwe indiener in een bepaald soort project (bv. je eerste vrijwilligersteam), is er nog maar één zo’n project van jouw organisatie goedgekeurd of werk je met jongeren uit een bijzondere doelgroep, dan kan je daarnaast ook rekenen op ondersteuning op maat. Zo komt je project met dezelfde bagage aan de startlijn als dat van een organisatie met meer ervaring. Stuur ons ten laatste 2 weken voor de deadline (hoe vroeger, hoe liever!) jouw ingevuld aanvraagformulier om van ons feedback op maat te krijgen.

Tip
Leg je oor te luister bij andere organisaties uit vorige projecten of uit je netwerk.

Lees meer
! Verplicht

European Solidarity Corps officiële programmagids 2020

Deze programmagids is een uitgave van de Europese Commissie met alle regels, criteria, inlichtingen… voor 2020.

Dit document is in het Engels.

Lees meer
 • European Solidarity Corps Guide_2020

  Download
! Verplicht

Registratie van je organisatie of groep (OID)

Een Organisation ID is nodig voor elke organisatie of groep van jongeren die een aanvraag wil indienen of partner is in een European Solidarity Corps-project. De voorloper van OID was PIC.

Wie?

Elke organisatie of informele groep die een European Solidarity Corps-aanvraag wil indienen of partner is in een European Solidarity Corps-project, moet zich registreren.

 • Elke vzw, van gelijk welk niveau;
 • Elke overheid: gemeente, jeugddienst …;
 • Elke informele groep van jongeren, feitelijke vereniging …

Wat?

 • Je gebruikt je registratienummer (= OID) om een deel van je aanvragen, eindverslagen enz. automatisch in te vullen;
 • Je hoeft je slechts een keer te registreren;
 • Je kan je registratienummer tot het einde van het programma, eind 2020, gebruiken.

Wanneer?

Registratie moet vóór de deadline gebeuren. Zonder registratie kan je geen aanvraag indienen of partner zijn in een project.

TIP
Je kan je op elk moment online registreren en je gegevens aanpassen.
Overweeg je een aanvraag in te dienen of wil je partner worden in een project? Wacht niet tot de deadline, maar doe dit zo snel mogelijk!

Hoe?

Registreren gebeurt in verschillende stappen via een Europese portaalwebsite.

Stap 1: een EU-login aanmaken
(EU-login is de vroegere ECAS-account)

Je EU-login gebruik je ook om je aan te melden bij andere online tools van de Europese Commissie, zoals de Mobility Tool+. Je houdt deze gegevens dus best goed bij.

Tip
Gebruik voor je EU-login een algemeen, maar duidelijk e-mailadres dat bijvoorbeeld niet verdwijnt bij een eventuele personeelswissel. Ga voor iets zoals .
(Heb je eerder al een ECAS-account aangemaakt, kan je die gegevens gewoon blijven gebruiken om in te loggen.)

Stap 2: een OID (Organisation ID) voor je organisatie/groep aanmaken
(OID is de vroegere PIC)

Nadat je een EU-login hebt gecreëerd, kan je je organisatie registreren. Zodra je de registratie afgerond hebt, krijgt je organisatie of groep een OID toegekend. Je ontvangt het nummer ook per e-mail. Dat heb je nodig om een aanvraag in te dienen.

Een uitgebreide handleiding om je OID aan te vragen, vind je hieronder.

Tip
Kijk eerst goed na of je organisatie al geregistreerd is! Een organisatie kan slechts één OID hebben.

Stap 3: je organisatiegegevens aanvullen en de nodige documenten uploaden

Je hebt nu een OID gekregen. Voor je aan de slag kan met je aanvraag moet je alle informatie en documenten goed registreren in het Organisation Registration System (ORS).

Upload de volgende gegevens bij ‘Documents’:

  • formulier juridische entiteit;
  • formulier financiële identificatiegegevens, bij voorkeur met een kopie van een bankafschrift;
  • organisatie: uittreksel van de laatst neergelegde statuten in het Belgisch Staatsblad;
   informele groep: identiteitsbewijzen van alle, minimaal vier, deelnemers, met een domicilie in België;
  • aanvragen boven €60 000: recent jaarverslag en winst- of verliesrekening.

Lees in onze uitgebreide handleiding hieronder hoe je je gegevens na registratie kan aanvullen en -passen.

Meer weten?

De Europese Commissie heeft een handleiding in het Engels.
Heb je nog vragen? Geef ons een seintje.

Lees meer
 • Handleiding OID en ORS - 20191119

  Download
! Verplicht

Kwaliteitslabel

Wil je met je organisatie vrijwilligers ontvangen of ondersteunen om in het buitenland aan de slag te gaan? Dien dan een aanvraag in om erkend te worden als European Solidarity Corps-organisatie met het Kwaliteitslabel. Het label verzekert dat organisaties voldoen aan de nodige kwaliteitsvereisten binnen het Europese kader. Dat label is dan ook jouw toegangspoort tot het subsidieprogramma.

Wie?

Ben je een kleine of grote organisatie? Situeert je organisatie zich in de profit of non-profit sector? Mik je op milieubescherming of jongerenwerking? Elke organisatie die vrijwilligerswerk strategisch wil inbedden, kan een kwaliteitslabel aanvragen. Ook moet je over een rechtspersoonlijkheid beschikken.

Ben je een informele groep jongeren en wil je graag zelf een solidariteitsproject uitwerken en uitvoeren? Daarvoor heb je geen Kwaliteitslabel nodig en dat kan je doen zowel nationaal in het European Solidarity Corps als (inter)nationaal in Erasmus+ Jeugd (participatieprojecten). Indienen kan zelf als jongere voor je groep of door een organisatie waaraan je bijvoorbeeld gelinkt bent.

Wat?

Het Kwaliteitslabel is een goedkeuring die je als organisatie krijgt om vrijwilligers een grensverleggende ervaring te bezorgen. Dat kan een Vlaamse vrijwilliger zijn die naar het buitenland trekt om daar een steentje bij te dragen of een buitenlandse vrijwilliger die in Vlaanderen de handen uit de mouwen steekt. Ook kan je een vrijwilligersactiviteit opzetten in eigen land. Vergeet dat zeker niet expliciet te vermelden in je aanvraag.

Afhankelijk van de rol die je als organisatie zal opnemen, zijn er specifieke vereisten waaraan je als organisatie moet voldoen. Allereerst moet je voor je organisatie uitmaken of je zelf (subsidie)aanvragen gaat indienen of je enkel partner wil zijn in projecten – en een van je partners dus de aanvraag indient. Verder maak je uit of je vrijwilligers wil zenden of ontvangen. Zo zijn er de volgende mogelijkheden, combineerbaar in één aanvraag:

  • Kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk – partnerorganisatie en/of indiener
   • Ondersteunende organisatie: zend Vlaamse jongeren naar het buitenland. Je bereidt de vrijwilliger voor, onderhoudt contact met de vrijwilliger en de gastorganisatie …
   • Gastorganisatie: ontvang een vrijwilliger uit binnen- of buitenland. Je zorgt voor een voltijds, zinvol takenpakket, accommodatie en maaltijden, een taakbegeleider en een mentor … Bij het uitreiken van het Kwaliteitslabel wordt bepaald hoeveel vrijwilligers je op hetzelfde moment mag ontvangen.

Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden kan je terugvinden in de programmagids, zodra de Europese Commissie die publiceert.

Waar?

Het Kwaliteitslabelaanvraagformulier vind je op de website van de Europese Commissie.
Klik bij Open Calls en ESC52 Quality label op Apply om een nieuw formulier te openen. Op een later ogenblik vind je het formulier waarin je verder wil werken door op dezelfde website onder de tab My Applications te zoeken naar Action TypeESC52 – Quality Label“.

Je kan enkel via het online aanvraagformulier indienen. Voor de veilig- en zekerheid trek je best af en toe een pdf-document van je formulier. Voor feedback op je aanvraag deel je die pdf ook met JINT .

Wanneer?

Om een aanvraag in te dienen moet je erkenning rond zijn voor de (subsidie)deadline. Reken voor het hele proces van aanvraag tot goedkeuring zo’n acht weken. Zonder goedgekeurd Kwaliteitslabel kan je geen aanvraag indienen. Ben je partner in een project, moet je een Kwaliteitslabel op zak hebben op het moment dat de vrijwilligersactiviteit start.

Je kan als organisatie op elk moment van het jaar een aanvraag doen voor een Kwaliteitslabel. Dat label is geldig gedurende het hele subsidieprogramma (2021-2027), maar staat onder toezicht en evaluatie van het Nationaal Agentschap.

Tip
Je kan je op elk moment online registreren en je gegevens aanpassen.
Overweeg je een aanvraag in te dienen of wil je partner worden in een project? Wacht niet tot de (subsidie)deadline maar doe dit zo snel mogelijk!

Hoe?

Registreren gebeurt in verschillende stappen via een Europese portaalwebsite. Hier lees je die verschillende stappen na.

Meer weten?

De Europese Commissie heeft een FAQ in het Engels.
Heb je nog vragen? Geef ons een seintje.

Lees meer Naar de website
Meer Toon alles