Kies hierboven over welke mogelijkheid je iets zoekt.
Ben je op zoek naar iets uit vorige jaren, duid dat dan aan.
Selecteer ook of het over iets gaat wat van je verwacht wordt of wat je project meerwaarde geeft.

! Verplicht

European Solidarity Corps officiële programmagids 2018

Deze programmagids is een uitgave van de Europese Commissie met alle regels, criteria, inlichtingen… voor 2018.

Lees meer
 • 2018-european-solidarity-corps-guide

  Download
! Verplicht

European Solidarity Corps officiële programmagids 2019

Deze programmagids is een uitgave van de Europese Commissie met alle regels, criteria, inlichtingen… voor 2019.

Lees meer Ga naar de website
! Verplicht

Youthpass

Youthpass is een tool die jongeren en jeugdwerkers in staat stelt om hun leerresultaten tijdens jeugdwerk- en solidariteitsprojecten bij te houden en te erkennen. Het is beschikbaar voor projecten binnen Erasmus+ Youth in Action en zal binnenkort ook beschikbaar zijn voor projecten binnen het European Solidarity Corps.

Dit maakt deel uit van de Europese Commissie haar strategie om de erkenning van niet-formeel leren te bevorderen.

Wat bereik je met het gebruik van Youthpass?

 • Youthpass ondersteunt reflectie op het persoonlijk niet-formeel leerproces en leerresultaten.
  Wanneer je als begeleider samen met je deelnemers een Youthpass-certificaat creëert, beschrijf je samen wat ze geleerd hebben tijdens hun project en welke competenties ze verworven/ontwikkeld hebben.
 • Youthpass versterkt de erkenning van het jeugdwerk via dit Europees erkenningsinstrument voor niet-formeel leren.
 • Youthpass ondersteunt actief Europees burgerschap van jongeren en jeugdwerkers door de meerwaarde van hun project te beschrijven.
 • Youthpass doelt ook op het vergroten van arbeidskansen voor jongeren en jeugdwerkers door hun bewustzijn te vergroten, hen helpen bij het beschrijven van hun competenties en hoe ze sleutelcompetenties verworven hebben op het certificaat.

Voor ondersteunend materiaal kan je terecht op www.youthpass.eu of neem contact op met JINT.

Iedere deelnemer aan een project binnen Erasmus+ Youth in Action en het European Solidarity Corps heeft recht op het doorlopen van het Youthpass-proces. Vanuit JINT is het een minimum verreist om iedereen een certificaat te geven. (Link met meer uitleg en documentatie)

Lees meer
 • INFOPACK YOUTHPASS 2019 extended version

  Download
! Verplicht

Quality label

Wil je met je organisatie vrijwilligers, stagiairs of jonge werknemers ontvangen of vrijwilligers ondersteunen om in het buitenland aan de slag te gaan? Dien dan een aanvraag in om erkend te worden als European Solidarity Corps-organisatie met het Quality label.

Wat is het Quality label?

Het Quality label is een goedkeuring die je als organisatie krijgt om vrijwilligers, stagiairs en/of jonge werknemers een buitenlandse ervaring te bezorgen. Dat kan een Vlaamse vrijwilliger zijn die naar het buitenland trekt om daar een steentje bij te dragen of een buitenlandse vrijwilliger die in Vlaanderen de handen uit de mouwen steekt. Met het Quality label op zak kan je een aanvraag indienen om een European Solidarity Corps-project op te zetten.

Er zijn 3 Quality labels, die je ook kan combineren in 1 aanvraag:

  • Quality label vrijwilligerswerk
   • Ondersteunende organisatie: zend Vlaamse jongeren uit naar het buitenland. Je bereidt de vrijwilliger voor, onderhoudt contact met de vrijwilliger en de gastorganisatie, enz.
   • Gastorganisatie: ontvang een vrijwilliger uit het buitenland. Je zorgt voor een voltijds, zinvol takenpakket, accommodatie en maaltijden, een taakbegeleider en een mentor, en de nodige ondersteuning ter plaatse. Bij het uitreiken van het Quality label wordt bepaald hoeveel vrijwilligers je op hetzelfde moment mag ontvangen.
  • Quality label stages
  • Quality label jobs

Meer informatie over de taken van organisaties met de verschillende quality labels lees je in de programmagids vanaf p. 18.

Wanneer?

Registratie moet vóór de deadline gebeuren. Zonder registratie kan je geen aanvraag indienen of partner zijn in een project.

TIP
Je kan je op elk moment online registreren en je gegevens aanpassen.
Overweeg je een aanvraag in te dienen of wil je partner worden in een project? Wacht niet tot de deadline maar doe dit zo snel mogelijk!

Hoe?

Registreren gebeurt in verschillende stappen via een Europese portaalwebsite.

Stap 1: een EU-login aanmaken

(EU-login is de vroegere ECAS-account)
Dit is een individuele login. Een EU-login is gelinkt aan een persoon en niet aan een organisatie.
Gebruik als login een e-mailadres. Je EU-login moet je tijdens je project ook gebruiken als login voor een andere online tool, de Mobility Tool+.

Heb je eerder al een ECAS-account aangemaakt, dan kan je die gegevens gewoon blijven gebruiken om in te loggen.

Stap 2: een PIC voor je organisatie aanmaken

Nadat je een EU-login aangemaakt hebt, kan je je organisatie registreren. Je organisatie krijgt nadat je de registratie volledig afgerond hebt een PIC toegekend. Je ontvangt de code ook per e-mail.

Onze uitgebreide handleiding om je stap voor stap te registreren, vind je hieronder.

TIP
Kijk eerst goed na of je organisatie al geregistreerd is! Een organisatie kan slechts een PIC hebben.

Stap 3: je organisatiegegevens aanvullen en de nodige documenten uploaden

Dit gaat om statuten, bankgegevens, enz. Voordat je effectief een aanvraag kunt indienen, moeten al deze gegevens en documenten online geüpload zijn.

Onze uitgebreide handleiding om je stap voor stap te registreren, vind je hieronder.

Meer weten?

De Europese Commissie heeft een zeer uitgebreide FAQ in het Engels.
Heb je nog vragen? Geef ons een seintje.

Lees meer Ga naar de website
Meer Toon alles