Nieuwe procedure voor het visum van Europese vrijwilligers

Een vrijwilliger naar je organisatie halen uit een land buiten de Europese Unie? Het kan: jongeren uit heel wat landen in de buurregio’s van de Europese Unie kunnen als vrijwilliger van het European Solidarity Corps aan de slag. In zo’n traject vormt het verkrijgen van een visum voor lang verblijf in de Europese Unie wel vaak een hindernis.


Een gecombineerde vergunning

Sinds 2016 bestaat een Verordening van de Europese Unie die zegt dat de lidstaten aan vrijwilligers in het European Solidarity Corps hun visum voor lang verblijf moeten toekennen. Maar in ons land rees daarbij wel een extra probleem: de Belgische vrijwilligerswetgeving stelt dat stelt dat het verrichten van vrijwilligerswerk geen basis is om toegang te krijgen tot het Belgisch grondgebied.

Sinds 1 januari 2023 is er een nieuwe aanvraagprocedure die voor een oplossing zorgt. In tegenstelling tot de klassieke procedure is het niet de vrijwilliger in het buitenland die een visumaanvraag indient bij een Belgische ambassade. Die rol verschuift naar de Vlaamse of Brusselse gastorganisatie die één aanvraag indient voor een “gecombineerde vergunning”, waarbij zowel het visum als een arbeidskaart wordt toegekend aan de vrijwilliger. Die aanvraag wordt online ingediend via de Vlaamse of Brusselse diensten voor Arbeidsmigratie en daarna automatisch doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Binnen 90 dagen moet de beslissing worden meegedeeld over de toekenning van visum en arbeidskaart samen.

Het zilveren randje

JINT heeft sinds 2017, samen met de Vlaamse Jeugdraad en enkele uitwisselingsorganisaties, geijverd voor een regeling voor buitenlandse vrijwilligers. We hadden graag een andere aanpak gezien, waarbij een aangepaste Belgische vrijwilligerswet wél vrijwilligers van buiten de Unie zou toelaten. Maar we zijn ook niet blind voor de positieve aspecten van deze regeling: ze maakt de toekenning van een visum mogelijk via een meer transparante procedure. Bovendien versterkt de procedure de rol van gastorganisaties en de positie van de buitenlandse vrijwilliger tijdens het verblijf in Vlaanderen of Brussel.

Infosessie voor organisaties met een Kwaliteitslabel

Voor organisaties die een Kwaliteitslabel kregen om Europese vrijwilligers in Vlaanderen of Brussel te ontvangen, organiseren we een infosessie op dinsdag 28 februari om 14.00 uur, bij JINT in de Grétrystraat 26 in Brussel. Schrijf je hier in!

Meer weten over de nieuwe procedure? Voorlopig check je best deze websites:

Meer nieuws

 • di 20 februari 2024

  Problemen bij indiening?

  Help bij computer

  Heb je problemen bij het indienen van je aanvraag? Onder uitzonderlijke omstandigheden aanvaarden we subsidieaanvragen die niet voor 20 februari 2024, 12u via de officiële weg zijn ingediend.

  Lees meer
  wo 7 februari 2024

  Europese verkiezingen

  Op 9 juni is het tijd voor de Europese verkiezingen. Ook Europese vrijwilligers kunnen vanuit België hun stem uitbrengen.

  Lees meer
  di 19 december 2023

  Automatische mails Beneficiary Module

  We kregen enkele bezorgde berichten over automatische emails die verzonden werden vanuit de Beneficiary Module (BM), met verwijzing naar Kwaliteitslabelnummers. Je hoeft met deze mails uit de BM nu niets te doen.

  Lees meer