Terug naar zoekresultaten
! Verplicht

Stap 9: Youthpass

Youthpass is een tool die jongeren en jeugdwerkers in staat stelt om hun leerresultaten tijdens jeugdwerk- en solidariteitsprojecten bij te houden en te erkennen. De Youthpass is beschikbaar voor elke deelnemer van een project binnen het European Solidarity Corps.

Dit maakt deel uit van de Europese Commissie haar strategie om de erkenning van niet-formeel leren te bevorderen.

Wat bereik je met het gebruik van Youthpass?

  • Youthpass ondersteunt reflectie op het persoonlijk niet-formeel leerproces en leerresultaten. Ieder lid van de kerngroep van het solidariteitsproject kan een Youthpass-certificaat creëren. Je kan daarin beschrijven wat je geleerd hebt tijdens jullie project en welke competenties je verworven/ontwikkeld hebt;
  • Youthpass versterkt de erkenning van het jeugdwerk via dit Europees erkenningsinstrument voor niet-formeel leren;
  • Youthpass ondersteunt actief Europees burgerschap van jongeren en jeugdwerkers door de meerwaarde van hun project te beschrijven;
  • Youthpass doelt ook op het vergroten van arbeidskansen voor jongeren en jeugdwerkers door hun bewustzijn te vergroten, hen te helpen bij het beschrijven van hun competenties en hoe ze sleutelcompetenties verworven hebben op het certificaat.

Voor ondersteunend materiaal kan je terecht op www.youthpass.eu of neem contact op met JINT.

Iedere deelnemer aan een project binnen het European Solidarity Corps heeft recht op het doorlopen van het Youthpass-proces. Als lid van de kerngroep van een solidariteitsproject, heb jij dus ook recht op een Youthpass. Vanuit JINT is het een minimumvereiste om iedereen een certificaat te geven.