Terug naar zoekresultaten
! Verplicht

Mobility Tool+ 2018-2020

De Mobility Tool + (MT+) is een online platform dat indieners van goedgekeurde projecten moeten gebruiken om hun project te beheren en erover te rapporteren.

Wie moet de Mobility Tool+ gebruiken?

Elke indiener van een goedgekeurd project van voor 2021 moet de tool gebruiken.
Heb je zelf geen aanvraag ingediend, maar ben je wel partner in een project? Dan moet diegene die de aanvraag indiende gegevens van jouw deelnemer(s) en groep voor jou invullen. Je vindt het via https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility.

Let op!
Voor projecten die goedgekeurd zijn na 2021 gebruik je de gelijkaardige Beneficiary Module (BM).

Waarvoor moet ik de Mobility Tool+ gebruiken?

De MT+ moet je verplicht gebruiken om:

 • Al je deelnemers en begeleiders of je vrijwilligers te registreren, ook die van je buitenlandse partner(s). Voor vrijwilligerswerkprojecten doe je dat ten laatste 2 weken voor de start van je project door een link te leggen tussen je project/aanbod en de vrijwilliger(s) in de PASS;
 • Je budget tijdens en na je project bij te houden;
 • Je eindverslag tijdens je project bij te houden en na je project aan te vullen.

Hoe krijg ik toegang tot de Mobility Tool+?

Wordt je project goedgekeurd en heb je het contract ondertekend teruggestuurd, dan krijgt de projectverantwoordelijke een automatische e-mail met daarin de toegangslink naar de MT+. Vanaf dan kan jij gegevens in de MT+ beginnen registreren.

Welke gegevens moet ik registreren?

Op het einde van je project moeten alle deelnemers en activiteiten correct in de MT+ geregistreerd zijn:

 • Elke persoon die van punt X naar punt Y is geweest, dus ook bv. begeleiders (als die ook in het aantal deelnemers werden aangegeven bij de aanvraag);
 • Bij vrijwilligersteams moet zowel de deelnemers van je eigen groep als de buitenlandse deelnemers, begeleiders enz. in de MT+ zitten.

Kan ik tijdens en na mijn project nog gegevens wijzigen?

Je kan op elk moment tijdens je project gegevens invoegen of wijzigen.

 • Je moet elke deelnemer via de PASS een aanbod doen. Als dat aanbod aanvaard is, komen de gegevens van die deelnemer in de MT+. Daar kan je dan nog gegevens aanpassen.
  Opgelet: Aan elke deelnemer is een budget verbonden. Valt er een deelnemer weg, dan wordt het budget dat oorspronkelijk goedgekeurd werd automatisch herberekend;
 • In de tool moet je ook je partnerorganisaties binnen het project toevoegen. Breng bij wijzigingen van partner(s) je projectverantwoordelijke bij JINT altijd op de hoogte.

Hoe dien ik mijn eindverslag (final report) in via de Mobility Tool+?

Nadat je alle activiteiten en deelnemers correct invulde en je het budget controleerde, kan je via Reports je inhoudelijk eindverslag genereren. Vul de verschillende vragen stap voor stap in. Elk ingevuld onderdeel krijgt een groen vinkje.

Is alles ingevuld, dan kan je alle nodige bijlagen uploaden:

 • Het uiteindelijke activiteitenprogramma;
 • Het bewijs van het zakgeld;
 • De bewijsstukken dat alle deelnemers en begeleiders van punt A naar punt B geweest zijn (bv. factuur reiskosten, tickets, boarding passes …);
 • Daarna kan je de declaration on honour downloaden, afprinten, ondertekenen, inscannen en terug uploaden.

Pas nadat je al deze stappen goed doorlopen hebt, kan je het volledige eindverslag van je project via de submit-knop definitief indienen (submitten).

Waar vind ik meer info?