Terug naar zoekresultaten
Meerwaarde

GDPR regelgeving

Bij de uitvoering van je activiteit(en) zal je ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken: van jongeren, begeleiders, trainers, zowel binnen je eigen organisatie als bij de partner. Deze persoonsgegevens moet je met de nodige vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid voor de persoon in kwestie bewaren, beveiligen en behandelen.

Dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV), beter gekend als General Data Protection Regulation (GDPR). Omdat je project door Erasmus+ wordt gefinancierd, vallen diezelfde persoonsgegevens ook onder de toepassing van de specifieke Verordening voor de Europese instellingen. Een overzicht van wat dat concreet voor jou betekent als jeugdwerker vind je via de website van onze partner De Ambrassade.
Elke inbreuk op de rechten van betrokken personen en op de correcte behandeling van persoonsgegevens moet aan de Europese Commissie worden gemeld. Jullie kunnen dat doen via JINT op het mailadres .