Terug naar zoekresultaten
! Verplicht

Stap 8: European Health Insurance Card (EHIC)

Deze kaart bewijst dat u in orde bent met je ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Als u medisch noodzakelijke zorg krijgt in een ander Europees land (één van de 28 EU landen, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland), dan betaalt een ziekenfonds van dat land u die terug op voorlegging van de EHIC. De reden van uw verblijf (vakantie, studies, werk, enz.) speelt geen rol. Hou er wel rekening mee dat uw EHIC niet geldig is indien u naar het buitenland gaat met het doel om geneeskundige zorg te krijgen.

Welke zorg krijgt u terugbetaald?

Alle zorg die medisch noodzakelijk is om uw verblijf veilig te kunnen voortzetten, krijgt u volledig of gedeeltelijk terugbetaald volgens de tarieven van het land waar u verblijft.

Opgelet:

  • Bepaalde verstrekkingen worden nooit terugbetaald indien u van uw ziekenfonds heeft
  • Als u geen terugbetaling van uw zorgen op basis van de EHIC heeft verkregen, kunt u de facturen aanbieden bij uw ziekenfonds. Dit zal u inlichten over de terugbetalingsvoorwaarden die op uw situatie van toepassing zijn.

Hoeveel krijgt u terugbetaald?

U krijgt terugbetaling volgens de tarieven van het land waar u verblijft. Het terugbetaalde bedrag zal dus verschillen van land tot land.

Hoe vraagt u uw EHIC aan?

Vraag uw EHIC aan bij uw ziekenfonds voordat u vertrekt.

Opgelet!

  • Uw EHIC is enkel geldig voor uzelf. Vraag dus ook voor de andere leden van uw gezin een EHIC aan.
  • De vervaldatum staat rechts onderaan op uw EHIC. Vraag na die datum een nieuwe EHIC aan bij uw ziekenfonds.

Wat moet u doen als u geneeskundige zorg krijgt in een land waar de EHIC geldig is?

Als u uw EHIC bij hebt:

  • Toon uw EHIC aan de zorgverlener die u behandelt. Hij geeft u een attest.
  • Geef het attest aan een ziekenfonds van het land waar u verblijft en vraag om het bedrag waarop u recht hebt terug te betalen.

Belangrijk!

  • In bepaalde gevallen zal u aan de zorgverlener enkel het remgeld betalen. In dat geval hoeft u verder niets meer te doen
  • Als u naar België terugkeert zonder dat u ter plaatse terugbetaling hebt gevraagd, geef dan de originele facturen en/of het attest aan uw ziekenfonds. In principe zal het ziekenfonds u volgens de buitenlandse tarieven terugbetalen tenzij u vraagt om volgens de Belgische tarieven te worden terugbetaald.

Als u uw EHIC niet bij hebt:

Als u uw EHIC niet bij hebt, vraag dan aan uw Belgisch ziekenfonds om u een vervangend attest op te sturen. Gebruik dat attest op dezelfde manier als de EHIC.

Indien u in een privé-ziekenhuis verzorgd wordt

Indien u zorg krijgt hebt in een privé-ziekenhuis kan u de EHIC niet gebruiken. U moet de factuur zelf betalen en deze indienen bij uw ziekenfonds. Het ziekenfonds zal onderzoeken of u recht hebt op terugbetaling. Dit gebeurt altijd op basis van de Belgische tarieven.