Terug naar zoekresultaten
! Verplicht

Stap 9: verzekering via Henner

Henner is de wereldwijde ziektekostenverzekeraar waarmee het European Solidarity Corps samenwerkt. 

Sinds 8 februari 2023 werkt het European Solidarity Corps samen met een nieuwe verzekeraar, we zitten daarom in een overgangsfase. Vrijwilligers die startten vóór 8 februari 2023 worden verzekerd via Cigna. Vrijwilligers die startten op 8 februari 2023 of later worden verzekerd via Henner.

De organisatie die het project binnen het European Solidarity Corps heeft ingediend, registreert de vrijwilliger(s) ten laatste twee weken voor vertrek.

Om je vrijwilliger effectief te registreren, doorloop je de volgende stappen:

    1. Stuur een aanbodoffer, naar de vrijwilliger in PASS, Placement Administration and Support System.
    2. Zodra de vrijwilliger het aanbod accepteert, ga je als indienende organisatie naar de Beneficiary Module via het Erasmus+ & European Solidarity Corps-Platform.
    3. Vul de gegevens van elke vrijwilliger aan in de Beneficiary Module, tot de deelname van de vrijwilliger op ‘complete’ staat.

Let op!
Een keer per week wordt de informatie van de Beneficiary Module naar de verzekeraar verstuurd. Registreer je vrijwilliger(s) dus ten laatste twee weken voor vertrek.

Houd de gegevens van de vrijwilliger(s) up-to-date in de Beneficiary Module (BM). Als er iets verandert, bijvoorbeeld aan de activiteitsdata, pas die informatie dan aan in de BM. De actuele gegevens worden een keer per week gecommuniceerd tussen de BM en CIGNA.

Heb je technische problemen met de PASS, neem contact op met JINT of stuur een e-mail naar de Europese Commissie. Voor vragen over de Beneficiary Module kan je bij JINT terecht.