Vrijwilligersteams

Dien een aanvraag in

Steek met een groep Vlaamse jongeren en een groep uit een ander land de handen uit de mouwen in binnen- of buitenland. Laat de jongeren een school renoveren, een natuurgebied afvalvrij maken en onderhouden … Help op jullie manier de wereld een stapje vooruit.

Wat?

 • Voltijds vrijwilligerswerk (5 dagen per week, 30-38 uur, aangevuld met andere groepsactiviteiten);
 • 2 weken tot 2 maanden;
 • 10 tot 40 deelnemers uit minstens 2 landen (waarvan 1 het gastland);
 • Erkenning als gast- of ondersteunende organisatie met een Europees Solidarity Corps-Quality label voor vrijwilligerswerk;
 • Naast vrijwilligers ontvangen of zenden, kan je ook complementaire activiteiten opzetten om de impact van je project te vergroten. Dat kan een activiteit zijn om de zichtbaarheid van je project te vergroten of om nieuwe organisaties te betrekken, een workshop, een seminarie …

Waar?

In de deelnemende landen:

 • Lidstaten van de Europese Unie
België Frankrijk Litouwen Roemenië
Bulgarije Griekenland Luxemburg Slovenië
Cyprus Hongarije Malta Slovakije
Denemarken Ierland Nederland Spanje
Duitsland Italië Oostenrijk Tsjechië
Estland Kroatië Polen Verenigd Koninkrijk
Finland Letland Portugal Zweden
 • Kandidaat-lidstaten van de Europese Unie
Turkije

 

In de parnterlanden:

 • EFTA-landen
IJsland Liechtenstein Noorwegen
 • Kandidaat-lidstaten van de Europese Unie
Macedonië (FYROM) Servië
 • Partnerlanden uit de buurregio’s van de Europese Unie
Albanië Georgië Marokko Syrië
Algerije Israël Montenegro Tunesië
Armenië Jordanië Moldavië Wit-Rusland
Azerbeidzjan Kosovo Oekraïne  
Bosnië-Herzegovina Libanon Palestina
Egypte Libië Rusland

Je vrijwilligers kunnen nooit vertrekken naar een land waarvoor er op het moment van vertrek een negatief reisadvies geldt.

Hoe?

Voor je met een project aan de slag kan gaan, moet je erkend worden als gast- of ondersteunende organisatie. Dan krijg je een Quality label. Lees meer over het Quality label en hoe je dat aanvraagt op deze pagina.

Daarna kan je samen met een partnerorganisatie in het buitenland een projectaanvraag indienen. De aanvraagformulieren om erkend te worden als organisatie voor vrijwilligersteams en om een project aan te vragen, vind je op deze pagina.

Vrijwilligersteams - johannesdebruycker

Subsidieblokken

 • Reiskosten: Een vast bedrag voor de heen- en terugreis, gebaseerd op het aantal kilometer in vogelvlucht.
 • Organisatiekosten: Voor accommodatie, maaltijden en lokaal vervoer van de vrijwilliger, om het project uit te voeren. Een vast bedrag per dag per deelnemer. De bedragen vind je op p.33 in de programmagids.
 • Inclusiekosten: Om jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond te ondersteunen met bv. extra voorbereiding, reinforced mentorship … Een vast bedrag per dag per deelnemer uit een inclusiedoelgroep.
 • Zakgeld: de vrijwilliger heeft recht op zakgeld; een vast bedrag per dag per deelnemer.
 • Linguistic support: de vrijwilliger krijgt ofwel taalles via het Online Linguistic Support-systeem (OLS), ofwel een vast bedrag van €150 om taallessen te betalen als OLS niet in de gasttaal beschikbaar is.
 • Exceptional costs: kan gaan over kosten voor visa, uitzonderlijk hoge kosten om vrijwilligers met een beperking te laten deelnemen … Ze worden 100% terugbetaald.
 • Complementary activity costs: worden voor 80% gesubsidieerd. Daarbovenop krijg je nog 7% om administratieve kosten te dekken.
  Deze kosten kunnen maximum 10% van het totale budget bedragen.
Dien een aanvraag in

Volgende deadline

30/04

Het budget is voor vrijwilligersteams en individueel vrijwilligerswerk samen.

€ Budget

1.204.839
 • Inspiratie

  Ons laten erkennen als organisatie voor Europees vrijwilligerswerk, een logische keuze!

  Lees meer