Stages

Dien een aanvraag in

Werkt jullie organisatie al met stagiairs of wil je daar graag mee beginnen? Met een stagiair uit een ander Europees land haal je naast een leergierige jongere meteen ook een nieuwe kijk op jullie organisatie binnen.

Wat?

 • Voltijdse stage (volgens de wetgeving van het gastland);
 • 2 maanden tot 6 maanden;
 • De jongere is tussen 18 en 30 jaar;
 • Mag geen deel uitmaken van een opleiding;
 • Erkenning als gast- of ondersteunende organisatie met een European Solidarity Corps-Quality label voor stages;
 • Voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en/of met een beperking kan je rekenen op extra ondersteuning.

Waar?

In de deelnemende landen:

 • Lidstaten van de Europese Unie
België Frankrijk Litouwen Roemenië
Bulgarije Griekenland Luxemburg Slovakije
Cyprus Hongarije Malta Slovenië
Denemarken Ierland Nederland Spanje
Duitsland Italië Oostenrijk Tsjechië
Estland Kroatië Polen Verenigd Koninkrijk
Finland Letland Portugal Zweden

Je stagiair kan nooit vertrekken naar een land waarvoor er op het moment van vertrek een negatief reisadvies geldt.

Hoe?

Voor je met een project aan de slag kan gaan, moet je erkend worden als stageorganisatie. Dan krijg je een Quality label. Lees meer over het Quality label en hoe je dat aanvraagt op deze pagina.

Daarna kan je samen met een partnerorganisatie in het buitenland een projectaanvraag indienen. De aanvraagformulieren om erkend te worden als stageorganisatie en om een project aan te vragen, vind je op deze pagina.

Stages - LisaHendrickx

Subsidieblokken

 • Reiskosten: een vast bedrag voor de heen- en terugreis, gebaseerd op het aantal kilometer in vogelvlucht. Heb je extra hoge uitgaven voor het vervoer, bv. omdat je de stagiair ecologisch wil laten reizen, kan je daar een apart budget voor aanvragen waarbij je op eindverslagniveau de effectieve kosten met de tickets bewijst.
  Bijvoorbeeld: de vergoeding voor reguliere reiskosten tot 1999 kilometer is € 275. De kosten voor het vervoer zijn in werkelijkheid € 420. Je kan dan een aanvraag doen voor het vergoeden van dat vervoer, want 70% van € 420 is meer dan de vergoeding voor de reguliere reiskosten (0,7 x 420 = 294, meer dan 275). Van de € 420 wordt uiteindelijk 80%, dus € 336 vergoed (0,8 x 420 = 336);
 • Organisatiekosten: om het project voor te bereiden en uit te voeren;
  • projectmanagement: een vast bedrag er deelnemer;
  • activiteitskosten: een vast bedrag per dag per deelnemer;
 • Inclusiekosten: om jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond te ondersteunen met bv. extra voorbereiding, reinforced mentorship … Dit is een vast bedrag per dag per deelnemer uit een inclusiedoelgroep;
 • Verhuisvergoeding: een bijdrage voor de stagiair; een vast bedrag per dag per deelnemer;
 • Taalondersteuning: de stagiair krijgt ofwel taalles via het Online Linguistic Support-systeem (OLS), ofwel een vast bedrag om taallessen te betalen als OLS niet in de gasttaal beschikbaar is;
 • Exceptional costs: kan gaan over kosten voor visa, uitzonderlijk hoge kosten om jongeren met een beperking te laten deelnemen … Ze worden 100% terugbetaald;
 • Complementary activity costs: worden voor 80% gesubsidieerd. Deze kosten kunnen maximum 10% van het totale budget bedragen.

Werk je samen met een partner buiten de Eurozone?
Op de officiële website van de Europese Commissie vind je de wisselkoersen die je moet gebruiken bij je eindverslag. Voor de eindafrekening van de niet-forfaitaire bedragen (exceptional costs, complementary activity costs) mag je enkel de wisselkoers gebruiken die geldig was in de maand waarin je contract door onze directeur werd ondertekend. Hou daar dus rekening mee! Die koers kan verschillen van de effectieve wisselkoers op het moment dat je je kosten maakt.

Dien een aanvraag in

Volgende deadline

01/01

Zodra de deadlines in 2021 van het nieuwe European Solidarity Corps-programma gekend zijn, zullen ze hier verschijnen.
(De eerste deadline zal waarschijnlijk ergens eind februari 2021 of begin maart 2021 zijn.)

€ Budget

110.550

Het budget is voor stages en jobs samen, voor de laatste deadline van 2020.

 • Inspiratie

  “Het is te vergelijken met een soort Erasmus voor vrijwilligers.”

  Lees meer
  Inspiratie

  Ons laten erkennen als organisatie voor Europees vrijwilligerswerk, een logische keuze!

  Lees meer
  Inspiratie

  Solidariteit aan het werk bij ‘Together we stand’

  Lees meer