Terug naar zoekresultaten
! Verplicht

Stap 5: Contract 2024

In deze bijlagen bij je contract staat belangrijke informatie over welke bewijsstukken je samen met het eindverslag moet indienen.


Het contract wordt digitaal verzonden en ondertekend via E-sign. Nadat je een goedkeuringsmail ontvangen hebt houdt de persoon die werd opgegeven als legal representative best zijn/haar/hun mailbox in de gaten. Er komt een mailtje met het contract met als afzender e-sign of signhere. Eens het contract getekend is kan je jouw project terugvinden in de online tools en zal het eerste voorschot worden uitbetaald, doe dit dus zo snel mogelijk.


Lees het contract grondig door, er staat belangrijke informatie in over je project. Bij het contract horen ook een aantal bijlages, die vind je binnenkort hier terug. Hierin staat belangrijke informatie over welke bewijsstukken je samen met het eindverslag moet indienen. Je vindt er ook de template voor de overeenkomst met de vrijwilligers.


Zijn er wijzigingen in je project? Dan kan het zijn dat je een contractwijziging moet aanvragen. Neem hiervoor altijd contact op met je stafmedewerker, dat is de persoon van wie je de goedkeuringsmail ontving.